Browse and search requests (page 7)

  

6136 FOI requests found

Poštovani,   Sukladno Vašemu zahtjevu za ostvarivanje prava na pristup informacijama, a u svezi objave informacija sa sjednica Gradskog vijeća Gra...
Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb Poštovani, ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškov...
Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb Poštovani, ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacij...
Za: Grad Belišće Poštovani, 1. Objavljujte li na službenim stranicama Grada pozive s materijalima za sjednice gradskog vijeća? (molim da stavite link...
Za: Grad Bakar Poštovani, 1. Objavljujte li na službenim stranicama Grada pozive s materijalima za sjednice gradskog vijeća? (molim da stavite link...
Za: Grad Stari Grad Poštovani, 1. Objavljujte li na službenim stranicama Grada pozive s materijalima za sjednice gradskog vijeća? (molim da stavite l...
Poštovana gospođo Šimić,   nastavno na Vašu predstavku, Agencija za ugljikovodike je zaprimila Vaš zahtjev za dostavu Izvješća 28.11.2017. godine...
Poštovana, sukladno Vašem traženju, u prilogu dostavljamo traženi Zapisnik o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru. S poštovanjem, Ministarst...
Ulaganje u stanogradnju
Response by Grad Rijeka to Ilija Tikvić on .
Successful.
Poštovani gospodine Tikvić, u prilogu dostavljam odgovor na Vaš zahtjev, postavljen 4. veljače 2018., temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama...
Poštovani,                   dostavljam tražene podatke. Zapisnik od 27. 9. 2017. nije verificiran.     http://os-pmiskine-zg.skole.hr/rodi...
Dostavili su samo broj inspekcijskih nadzora, no ne i trazeni nalaz inspekcijskog nadzora. Podnositelj zahtjeva moze odgovoriti Ministarstvu i trazit...
Ulaganje u poljoprivrdu
Response by Općina Nijemci to Ilija Tikvić on .
Long overdue.
Poštovani, U prilogu dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev na pravo na pristup informacijama. Za predmetni Zahtjev je traženo produljenje roka radi p...
Poštovana, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo odgovor. Ljubazno molimo potvrdu primitka ove elektroničke pošte....
Uređenje poljskih puteva
Response by Općina Nijemci to Ilija Tikvić on .
Successful.
Poštovani, Prije nekoliko dana sam Vam se obratila s molbom za ponovnu dostavu vašeg upita  vezano za uređenje poljskih putova i produljenje roka  j...
Naknade članovima školskog odbora
Request sent to City of Zagreb by Smiljan Pilipović on .
Long overdue.
Za: Grad Zagreb Gradski ured za obrazovanje Poštovanje, Dobio sam informacije da neke škole u Gradu Zagrebu isplaćuju naknade članovima školskog o...
Ulaganje u stanogradnju
Response by Grad Samobor to Ilija Tikvić on .
Refused.
Poštovani,   s obzirom da u danom roku niste izvršili dopunu svog zahtjeva, u privitku Vam šaljem rješenje o odbacivanju zahtjeva.   Lijepi po...
Ulaganje u poljoprivrdu
Response by Općina Borovo to Ilija Tikvić on .
Partially successful.
Poštovani u prilogu dostavljamo tražene podatke vezano za ulaganje u poljoprivredu za Općinu Borovo. Srdačan pozdrav _______________________________...
Financiranje medija
Request to Općina Rasinja by Melisa Skender. Annotated by Gđa. Šimić on .
Successful.
U odgovoru stoji "da ubuduće sve zahtjeve dostavljate na e-mail adresu [email protected]".
Ulaganje u stanogradnju
Response by Grad Čazma to Ilija Tikvić on .
Successful.
               Poštovani,                temeljem Vašeg zahtjeva, dostavljamo Vam zatražene podatke o prihodima od prodaje stanova na kojima postoj...
Poštovana, u privitku šaljemo Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odrasl...
Poštovani, u privitku se dostavlja Rješenje ovog tijela javne vlasti kojim je odlučeno o, niže u mail-u podnesenom, Zahtjevu za pristup informacijama....
Prijavljeni projekt udruge Jelenko
Response by Općina Vrhovine to Ivan Horvat on .
Partially successful.
Poštovani, U 2017 godini financirana su dva projekta Udruge Jelenko i to ; * Bakina škrinjica u iznosu od 50.000,00 kn * Igraonica za djecu u iznos...
Kolika su mjesečna primanja
Response by Općina Ernestinovo to Daniel Hordoši on .
Awaiting classification.
Poštovani, Dostavljamo tražene informacije. - Mjesečna plaća općinske načelnice, koju isplaćuje Općina Ernestinovo, iznosi: 7.213,47 kn neto. Općins...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Response by Privatna osnovna škola Nova, Zadar to Igor Valentin on .
Awaiting classification.
Poštovani, U prilogu je zapisnik. Srdačan pozdrav, Dolores Mufa Ravnateljica
Ulaganje u stanogradnju
Response by Grad Velika Gorica to Ilija Tikvić on .
Successful.
Poštovani, U privitku prosljeđujem tražene informacije. S poštovanjem, Mirjana Hrženjak, Zamjenica službenice za informiranje