Add a widget

To add a widget for Sankcije za jedinice lokalne i regionalne samouprave koje objave proračune na razini detaljnijoj od 3. razine, copy and paste the following code to your web page:

The widget will look like this: