Financiranje medija

Melisa Skender made this pristup informacijama request to Općina Milna

The request was successful.

From: Melisa Skender

Za: Općina Milna

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih
sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali
subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja,
diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem
platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija
trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

Link to this

From: Pročelnik JUO Općina Milna
Općina Milna

Poštovani, Općina tijekom 2016. i 2017. nema sklopljen ni jedan
ugovor s kakvim medijem o pružanju materijalnih usluga. Isto tako
Općina Milna nije subvencionirala niti ijednom mediju donirala
proračunska sredstva.

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Općina Milna only: