Naknada korištenja javnih površina za telekomunikacijske vodove, odnosno bazne stanice

Tomislav Turčinov made this pristup informacijama request to Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb did not have the information requested.

From: Tomislav Turčinov

Za: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb

Poštovani,

zanima nas koje jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi
koriste mogućnost naknade troškova korištenja javnih površina i u
kojem bimu, a sukladno zakonu odnosno pravilniku kako se navodi u
tekstu niže.

Zakon o telekomunikacijama (čl.28 i 29)
https://www.zakon.hr/z/182/Zakon-o-elekt...
, te HAKOM-ov Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta,
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluz...
daju mogućnost jedinicama lokalne samouprave da naplate
teleoperaterima korištenje javnih površina, a Zakon o lokalnoj i
područnoj samoupravi pravo utjecaja na lokacije baznih stanica.

Molim navesti sve jedinice lokalne samouprave i gradove.

S poštovanjem,

Tomislav Turčinov
Zagreb

Link to this

From: pristup.informacijama
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb


Attachment image003.png
20K Download

Attachment POPIS JLS koji su podnijeli zahtjeve 11 svibnja 2018.docx
15K Download View as HTML


Poštovani,

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM)
zaprimila je Vaš zahtjev za pristup informacijama, a kojim tražite
informaciju o svima jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradovima
koriste mogućnost naknade troškova korištenja javnih površina. U skladu s
odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15;
dalje: ZPPI), u nastavku se daje odgovor.

 

Sukladno članku 28. stavku 6. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br.
73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) i odredbama
Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta (152/11, 151/14 i 95/17),
upravitelj općeg dobra ili vlasnik nekretnine može pred HAKOM-om pokrenuti
postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku
komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na općem dobru ili na
nekretninama iz članka 27. stavka 1. ZEK-a, te utvrđivanje količine i
vrste takve infrastrukture i visine naknade za pravo puta.

 

Od 2014. preko 400 jedinica lokalne samouprave je pokrenulo postupak
utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku komunikacijsku
infrastrukturu, te utvrđivanje količine i vrste takve infrastrukture i
visine naknade za pravo puta. Popis jedinica lokalne samouprave dostavlja
se u privitku.

 

Ukoliko niste zadovoljni zaprimljenim informacijama, u skladu s člankom
24. ZPPI-a možete u roku od 15 dana zatražiti dopunu.

 

S poštovanjem,

HAKOM

 

--------------------------------------------------------------------------

PRAVNE NAPOMENE: Ova elektronička pošta (i sve priložene datoteke) je
povjerljiva i namijenjena je osobi ili osobama na koje je naslovljena.
Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite
pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno
uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija
informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti
zakonski kažnjivo. Pošiljatelj ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo
kakvu štetu ili gubitak podataka do kojeg može doći korištenjem ove
elektroničke pošte. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su
autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HAKOM-a.

 

show quoted sections

Link to this

Tomislav Turčinov left an annotation ()

Poštovani,

pitanje je bilo tko koristi naknadu za korištenja javnih površina za telekomunikacijske vodove, odnosno bazne stanice.

Ovdje nisam dobio taj odgovor, a poznato mi je da općina Primošten koristi tu mogućnost i dobiva naknadu.

Koje još jedinice lokalne samouprave i gradovi koriste ovu mogućnost i dobivaju naknade?

Molim da osigurate tražene informacije ili nas uputite na one koji nam ih mogu osigurati.

Link to this

Administrator Miroslav left an annotation ()

Pozdrav Tomislave,
Komentar se ne salje tijelu javne vlasti, vidljiv je samo na stranici zahtjeva.
Ukoliko zelis poslati odgovor tijelu javne vlasti, koristi link “Tomislav može: Poslati odgovor” dolje ispod threada na listi linkova/akcija.

Lp,
Miroslav

Link to this

From: Tomislav Turčinov

Za: pristup.informacijama

Poštovani,

pitanje je bilo tko koristi naknadu za korištenja javnih površina
za telekomunikacijske vodove, odnosno bazne stanice.

Ovdje nisam dobio taj odgovor, a poznato mi je da općina Primošten
koristi tu mogućnost i dobiva naknadu.

Koje još jedinice lokalne samouprave i gradovi koriste ovu
mogućnost i dobivaju naknade?

Molim da osigurate tražene informacije ili nas uputite na one koji
nam ih mogu osigurati.

S poštovanjem,

Tomislav Turčinov

Link to this

From: pristup.informacijama
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb


Attachment image003.png
20K Download

Attachment Popis JLS a.docx
14K Download View as HTML


Poštovani,

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM)
zaprimila je Vaš zahtjev za dopunom informacije, a kojim tražite koje sve
jedinice lokalne samouprave i gradovi koriste mogućnost naknade troškova
korištenja javnih površina za telekomunikacijske vodove odnosno bazne
stanice. U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN
br. 25/13 i 85/15; dalje: ZPPI), u nastavku se daje odgovor.

 

HAKOM ne raspolaže traženim informacijama. HAKOM nema saznanja koje sve
jedinice lokalne samouprave i gradovi koriste mogućnost naknade za
korištenje javnih površina za telekomunikacijske vodove, odnosno bazne
stanice te dobivaju tu naknadu, i nema saznanja tko raspolaže s tim
informacijama.

 

Kako Vam je ranije pružena informacija, HAKOM samo raspolaže informacijama
tko je sve pokrenuo sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN br.
73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK) i odredbama
Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta (152/11, 151/14 i 95/17)
postupke utvrđivanja infrastrukturnog operatora za elektroničku
komunikacijsku infrastrukturu koja je izgrađena na općem dobru ili na
nekretninama u vlasništvu drugih osoba te utvrđivanja količine i vrste
takve infrastrukture i visine naknade za pravo puta. S tim u svezi, HAKOM
raspolaže informacijom tko je sve stekao pravo naknade za pravo puta
temeljem gore navedenih postupaka te Vam u privitku dostavljamo popis tih
jedinica lokalne samouprave i gradova.

 

Dodatno se ističe kako se korištenje predmetnih naknada može ugovoriti i
sklapanjem ugovora na komercijalnoj osnovi kada stranke nemaju nikakvu
obvezu o njima obavještavati HAKOM.

 

Ukoliko niste zadovoljni zaprimljenim informacijama, u skladu s člankom
24. ZPPI-a možete u roku od 15 dana zatražiti dopunu.

 

S poštovanjem,

HAKOM

 

--------------------------------------------------------------------------

PRAVNE NAPOMENE: Ova elektronička pošta (i sve priložene datoteke) je
povjerljiva i namijenjena je osobi ili osobama na koje je naslovljena.
Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite
pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno
uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija
informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti
zakonski kažnjivo. Pošiljatelj ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo
kakvu štetu ili gubitak podataka do kojeg može doći korištenjem ove
elektroničke pošte. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su
autorovi i ne predstavljaju nužno stavove HAKOM-a.

 

show quoted sections

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Zagreb only: