Plan rada Ministarstva poljorivrede za 2015

David Tadis made this pristup informacijama request to Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

The authority would like to / has responded by post to this request.

From: David Tadis

Za: Ministarstvo poljoprivrede

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

- godišnji plan Programa posebnog nadzora za 2015. (koji sadrzi
informaciju o Provedbi programa posebnog nadzora u okviru
nadležnosti Sektora fitosanitarne inspekcije sukladno godišnjem
planu Programa posebnog nadzora za 2015. g., kojeg donosi ministar)
- Plan rada veterinarskih inspektora za 2015.

Molim dostavu trazenih informacija (podataka) u obliku priloga na
ovu elektronsku adresu.

S poštovanjem,
David Tadis

Link to this

From: David Tadis

Za: Ministarstvo poljoprivrede

Poštovani službenik za informiranje,

Ljubazno vas molim da provjerite i potvrdite zaprimanje zahtjeva
poslanog 13. ožujka 2016.

S poštovanjem,
David Tadis

Link to this

Administrator Miroslav left an annotation ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na:
http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Link to this

From: Saša Guttman
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani gospodine Tadis,

prema članku 18. Zakona o pravu na pristup informacijama stavak 3. koji kaže da pisani zahtjev treba sadržavati: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište, molim Vas da nam pošaljete tražene podatke: ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva.

Zahvaljujem. S poštovanjem,

Saša Guttman
Ministarstvo poljoprivrede

show quoted sections

Link to this

From: David Tadis

Za: Saša Guttman, Ministarstvo poljoprivrede

Hvala Vam na odgovoru, no od dana kada sam zahtjev prvi puta podnio
(13.3.) proslo je vise od mjesec dana. Podsjetnik sam poslao jos
jedom prije 20 dana (30.3.).

Zakon o pravu na pristup informacijama pod naslovom "Rokovi",
clanak 20. stavak 2. propisuje da u slučaju nepotpunog ili
nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati
podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana
zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi
zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može
sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo
javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Clanak 18, stavak 3 istog zakona propisuje da pisani zahtjev
sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev
podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene
informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja
zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Smatram da moj zahtjev sadrzi sve potrebne elemente kako bi mogao
biti zaprimljen kao pravovaljan zahtjev (moju kontakt adresu -
email, moje ime i prezime).

Molim Vas pojasnite koji dijelovi moga zahtjeva nisu potpuni ili
nejasni?

S poštovanjem,

David Tadis

Link to this

From: Saša Guttman
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb

Poštovani,

molim Vas da nam pošaljete Vašu adresu, kako bi Vam odgovor poslali preporučeno s povratnicom.

Hvala.
S poštovanjem,

Saša Guttman

show quoted sections

Link to this

Administratorica Sonja left an annotation ()

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne šaljite vašu kućnu adresu putem ovog javnog portala.

Savjetujemo vam da odgovorite tijelu javne vlasti da "Na Vaš zahtjev svoju kućnu adresu dostaviti ću odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl.17. st.2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Potražite email adresu službenika za informiranje tako da kliknete na link s nazivom tijela javne vlasti te na profilnoj stranici tijela javne vlasti na Imamo pravo znati s lijeve strane potražite link "E-mail adresa službenika za informiranje". Korištenjem vaše privatne email adrese, pošaljite kućnu adresu na email tijela javne vlasti te u naslovu vaše poruke navedite naziv vašeg zahtjeva.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu privatnu adresu. Inzistirajte da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. "adresa za odgovor" (imamopravoznati.org adresa).

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb only: