Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018

Igor Valentin made this pristup informacijama request to Osnovna škola Donji Lapac

The request was partially successful.

From: Igor Valentin

Za: Tijelo javne vlasti – Osnovna škola Donji Lapac

Ispravak zahtjeva od 11.12.2017: umjesto šk.god 2018/2019, piše
2017/2018

Poštovani,
sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi (NN 87/08, dalje u tekstu: Zakon), molim vas
sljedeće informacije u elektronskom obliku (odgovor na ovu adresu)
za tekuću školsku godinu 2017/2018:

1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)

2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)

3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)

4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)

5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja

6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)

7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

S poštovanjem,

Igor Valentin

Link to this

Zahtjev je ponovno poslan tijelu Osnovna škola Donji Lapac.

From: Zlatko Brnjas
Osnovna škola Donji Lapac

Poštovani,

Obraćam Vam se iz Osnovne škole Donji Lapac u vezi vašeg zahtjeva te Vam
navodi odgovore na postavljenja pitanja.

AD1.) Datum ustrojavanja Vijeća roditelja Osnove škole je od dana početka
rada škole, te svake godine iz navedenog izlazi jedan roditelj od
učenika 8. razreda,
te u njega ulazi novi član, te mu se mandat verificira nakon ulaska u isti.

AD2) broj članova je 8. iz svakoga razreda po jedan učenik
AD3,) Predsjednik vijeća rodtelja - Valentina Ljiljak i zamjenica
Božica Palata.
AD4.) Slađana Vidaković - Kovačević
AD5.) datumi zasjedanja su prema potrebi te obavezna dva do tri zasjedanja.
AD6.) Zapisnici postoje, ne mogu Vam ih poslati ovako elektroničkim
putem, u slučaju da su potrebni, molim Vas potpis
i pečat predstojnika i svrhu korištenja.
AD7.) prijedlozi se odnose na odgojno obrazovni proces.

S poštovanjem.

Tajnik škole
Zlatko Brnjas

Link to this

From: Igor Valentin

Za: Osnovna škola Donji Lapac

Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće
roditelja u školskoj godini 2017/2018

Poštovani,
u zahtjevu od 12. prosinca 2017. tražene su sljedeće informacije:

1) Informacija o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st.
1 Zakona)
2) Broj članova vijeća roditelja (čl. 137, st. 2 Zakona)
3) Imena predsjednika i zamjenika predsjednika u vijeću roditelja
(čl. 137, st. 3 Zakona)
4) Ime člana vijeća roditelja izabran za predstavnika roditelja u
školskom odboru (čl. 137, st. 4 Zakona)
5) Datumi zasjedanja vijeća roditelja
6) Zapisnici vijeća roditelja (ako postoje)
7) Prijedlozi roditeljskog vijeća koje je razmatrao ravnatelj škole
i odgovori ravnatelja na prijedloge (čl. 137, st. 6 Zakona).

Molim vas dopunu informacija koje nedostaju u vašem odgovoru:
a) dostavite preslike zapisnik/e ako postoje/i
b) ako su traženi zapisnici već objavljeni na webu škole, ne smatra
se odgovorom da su negdje na internetu - dostavite web link koji
vodi direktno do traženog dokumenta
c) ako podaci postoje u papirnatom obliku i to se smatra
informacijom (u bilježnici, u knjizi zapisnika ili drugo) - ako
skola posjeduje skener dostavite sken zapisnika, ili ako neki od
zaposlenika posjeduje službeni mobitel s kamerom možete
fotografirati zapisnik te dostaviti digitalnu presliku
d) ako postoje osobni podaci u zapisniku, za to postoje propisi i
propisano je da se takve informacije zacrnjuju prilikom dostave u
predmetu prava na pristup informacijama
e) ako zapisnik sadrži informacije zaštićene drugim zakonskim
propisima (ne možete odbiti dati cijeli dokument to je protivno
zakonu) - zacrnite ili uklonite zaštićene dijelove informacija i o
izuzimanju informacija me obavijestite kada dostavljate presliku s
izuzetim informacijama
f) ako zapisnik nije verificiran ne možete odbiti dati zapisnik jer
je to već postojeća informacija i ne smatra se zakonitim odgovorom
- dostavite dokument a o statusu dokumenta me obavijestite kada
dostavljate dokument

Rok za odgovor na zahtjev za dopunu je 15 dana.

S poštovanjem,

Igor Valentin

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Osnovna škola Donji Lapac only: