Zapisnik o komunalnom nadzoru

D.Saic made this pristup informacijama request to Općina Sveti Križ Začretje

The request was successful.

From: D.Saic

Za: Općina Sveti Križ Začretje

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da nam se
dostave:

1) Presliku zapisnika komunalnog redara po izlasku na teren
25.04.2019, na
lokaciji samoposlužne autopraonice Tovernić d.o.o, Sveti Križ
Začretje, po
prijavi svjetlosnog onečišćenja.
2) Presliku zapisnika iz 2017. godine, osnovom koje je donijeta
odluka kojom se neće provesti mjerenje onečišćenja zraka u naselju
oko ulice K. Š. Đalskog, a koje je trebalo biti provedeno osnovom
prijave onečišćenja zraka od strane više građana.

S poštovanjem,

D.Saic

Link to this

From: Jasminka
Općina Sveti Križ Začretje


Attachment 20190808122837.pdf
146K Download View as HTML


Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo:

 1. Ponovno Zapisnik po prijavi po Zakonu o svjetlosnom onečišćenju (isti
Vam je već dostavljen 20.05.2019.)
 2. Traženi Zapisnik iz 2017. godine

S poštovanjem,

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Jasminka Lasić

 

Tel. 049 227 764

Fax 049 227 850

 

 

 

Link to this

Things to do with this request

Anyone:
Općina Sveti Križ Začretje only: