Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 10)

  

Pronađeno 6029 zahtjeva

Poštovani, potvrđujem primitak e-maila. S poštovanjem, Iva Piški, dipl. iur. Službenik FER-a za informiranje
Financiranje medija
Općina Lovreć je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovana, temeljem obavijesti koju smo primili od povjerenika za informiranje, a koji se referira na predstavku u kojoj se ukazuje na nerješavanje z...
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
HEP Plin je odgovorio podnositelju Ivana Slavenski dana .
Uspješan.
HEP-Plin d.o.o. Zagreb, 18. svibnja 2015. godine 343 PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI HEP-PLINA d.o.o. PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PR...
Poštovana gospođo Kršul,   nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 9. siječnja 2018. godine, kojim se traži „pristup razrađenim akcijs...
Financiranje medija
Općina Velika Trnovitica je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovana,   sukladno Vašem traženju i obavijesti o postupanju Povjerenika za informiranje dostavljamo Vam navedeno traženje.     Molim Vas po...
Poštovani, slijedom upućenih zahtjeva  dana 11. prosinca 2017. i  dana 12. prosinca 2017. upućujemo iskrenu ispriku u svezi dostavljenih pitanja. Is...
Cijena vode i odvodnje
Grad Vinkovci je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, U privitku se nalazi odgovor na zahtjev za pristup informacijama na ime Ilija Tikvić. Uputa na poveznicu iz dopisa u privitku: http://vvk...
KLASA: 032-03/18-03/03 URBROJ: 427-09-1-18-4   Datum: 23. siječnja 2018.     Poštovani,   slijedom Vašeg zahtjeva za pristup informacij...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Grad Vinkovci je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
    From: [e-mail adresa] [mailto:[e-mail adresa]] On Behalf Of [e-mail adresa] Sent: Monday, January 22, 2018 12:26 PM To: [e-mail adresa] Sub...
Financiranje medija
Općina Lokve je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Čeka klasifikaciju.
    From: Opcina Lokve [mailto:[e-mail adresa]] Sent: Tuesday, January 23, 2018 1:10 PM To: Dragan Safar <[Općina Lokve e-mail za zahtjeve]> Sub...
Dostavljamo vam odgovor na zahtjev. Općina Privlaka (Vukovarsko-srijemska županija) REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Općina Drenovci je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, Sukladno Vašem dopisu od 7. siječnja 2018. godine, i našem odgovoru od 11. siječnja 2018. godine, još jednom Vas izvješćujemo da sukladno č...
Financiranje medija
Općina Rasinja je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Čeka klasifikaciju.
1224501 -39757 REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA O P Ć I N A R A S I N J A...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Grad Vukovar je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani,   Pokušavam odgovoriti na Zahtjev za informiranjem koji je gospodin Ilija Tikvić poslao Gradu Vukovaru 8. siječnja 2018. godine, no pos...
Financiranje medija
Općina Brdovec je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Čeka klasifikaciju.
Evo priloga.   From: Božica Kodžoman [mailto:[Općina Brdovec e-mail za zahtjeve]] Sent: Monday, January 22, 2018 1:58 PM To: '[ZPPI #4541 email]'...
Poštovani, podaci su sljedeći: 1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona) – 8.9.2017. 2) Broj članova vijeća ro...
Financiranje medija Čeka klasifikaciju.
Dostavljamo vam odgovor na predstavku. Općina Privlaka (Vukovarsko-srijemska županija) REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVL...
Financiranje medija
Općina Bebrina je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Čeka klasifikaciju.
Plan gospodarenja otpadom
Općina Štitar je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, Sukladno vašem upitu , dostavljamo Vam: 1. Izvješće o izvršenu plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu, nedavno prihvaćeno iz razloga...
Cijena vode i odvodnje
Općina Štitar je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, dostavljamo Vam skenirane dokumente navedene u dostavljenom mailu i greškom priloga. Gosp. Tikvić, Općina Štitar , kako Vam je poznato je...
Financiranje medija
Općina Perušić je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovana, Dostavljamo Vam preslike ugovora temeljem Vašeg upita. Usluge su plaćene iz proračunske stavke "OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA"....
Plan gospodarenja otpadom
Općina Cerna je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani u privitku dostavljamo Nacrt plana gospodarenja otpadom i izvješće za 2016. godinu OPĆINA CERNA VERONIKA TOMLJENOVIĆ TEL. 843 794 Nacrt...
Financiranje medija
Općina Hrašćina je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, Dostavljamo Vam tražene informacije za financiranje medija ujedno koristim priliku da se ispričam zbog ne dostavljene informacije u rok b...
Uređenje poljskih puteva
Općina Borovo je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, Sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama od dana 21.01.2018 god. a koji se odnosi na dostavu podataka o postupcima nasipanja kamen...
Poštovani,   sukladnoVašem zahtjevu za pristup informacijama, u prilogu Vam dostavljamo:   1. Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih mjesta...