Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 19)

  

Pronađeno oko 6969 zahtjeva za pristup informacijama

Za: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb Molim Vas da mi u pdf dostavite Odluke za provedbu intervencijskog plana za ra...
Akumulacija Miletinac
Odgovor Hrvatske vode, Zagreb prema Darko Podravec dana .

Uspješan.

Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, dostavljamo Vam poveznicu:   [1]https://jumboiskon.tportal.hr/down...
Poštovani, Nastavno na vaš upit, u privitku dostavljamo obavijest. S poštovanjem, Dobrila Miletić Službenica za informiranje REPUBLIKA HRVATSKA MINIST...
Poštovani, U privitku Vam dostavljam dopis s odgovorima na Vaša pitanja. Službenik za informiranje: Marija Benić, upravna pravnica Osnovna Skola Euge...
Tužbe protiv novinara i medija
Odgovor Općinski sud u Šibeniku prema GONG dana .

Uspješan.

Poštovani,   U privitku Vam se dostavlja dopis od dana 06. ožujka 2019.g. pod posl. br. 26 Su-478/2019-3 sa tablicama.   Službenik za informir...
Poštovana,   u statističkom prikazu je navedena državna i javna tijela koja su u COP-u i čiji broj zaposlenih imamo. U tablici je naveden ukupan b...
Poštovana,   nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. Z...
Tužbe protiv novinara i medija
Odgovor Općinski sud u Splitu prema GONG dana .

Odbijen.

  Poštovani/a,   u prilogu Vam dostavljamo dopis službenice za informiranje Općinskog suda u Splitu, poslovni broj 26 Su-751/2019, povodom Vašeg...
Tužbe protiv novinara i medija
Odgovor Općinski sud u Trogiru prema GONG dana .

Odbijen.

Poštovani/a,   u prilogu Vam dostavljamo dopis službenice za informiranje Općinskog suda u Splitu, poslovni broj 26 Su-636/2019, povodom Vašeg zah...
Poštovani, u privitku vam šaljem tražene podatke za šk.god. 2017./2018. s weba škole iz kojih je vidljivo: 1. 27.9.2017. 2. 16 (popis u privitku) 3. ,...
Tužbe protiv novinara i medija
Odgovor Županijski sud u Velikoj Gorici prema GONG dana .

Uspješan.

Poštovani, nastavno na vaš zahtjev za pravo na pristup informacijama od 19. veljače 2019., u privitku dostavljamo popis predmeta koji su se pred Župani...
Izgradnja potpornog zida Remete
Odgovor Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb prema Gordan Plavljanić dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani gospodine Plavljanić, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ne izvodi predmetne radove. S poštovanjem, Ana Glavan Službenik za informiranje Vodo...
Tužbe protiv novinara i medija
Odgovor Prekršajni sud u Puli-Pola prema GONG dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani,   Sukladno Vašem upitu od 19. veljače 2019. izvještavam Vas kako su na Općinskom sudu u Puli-Pola u razdoblju od 2013. do danas vođeni...
Tužbe protiv novinara i medija
Odgovor Županijski sud u Puli-Pola prema GONG dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani,   Sukladno Vašem upitu od 19. veljače 2019. izvještavam Vas kako su na Županijskom sudu u Puli-Pola u razdoblju od 2013. do danas vođen...
Tužbe protiv novinara i medija
Odgovor Prekršajni sud u Karlovcu prema GONG dana .

Uspješan.

Poštovani   Prema Zahtjevu za pristup informacijama koji je dostavljen putem Prekršajnog suda u Karlovcu Općinskom sudu u Karlovcu dana 19.2.2019....
Tužbe protiv novinara i medija
Odgovor Općinski kazneni sud u Zagrebu prema GONG dana .

Uspješan.

Poštovani,   U privitku ovoga e-maila dostavljamo Vam dopis službenice za informiranje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu od dana 05. ožujka 2019....
Poštovani gosp. Dobran, Vaš je mail proslijeđen u Kabinet Župana. S poštovanjem, Melita Ferenčić Pomoćnica tajnice Skupštine  Istarske županije/ Služb...
Poštovani,   Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 15. veljače 2019. godine, ovim putem u privitku dostavljamo Obavijest.   S po...
Tužbe protiv novinara i medija
Odgovor Općinski sud u Kutini prema GONG dana .

Uspješan.

Poštovani Uvidom u upisnike utvrđeno je da kod ovog Suda nije bilo podignutih tužbi protiv novinara i medija (građanski i kazneni postupci) S poštova...
Poštovani U privitku Vam šaljem odgovor na upit i taženi dokument prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. Srdačan pozdrav Antonela Nižetić C...
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA : 008-01/19-01/04 UR.BROJ: 2190/02-03/19-02 Komiža, 4.03.2019.                                   Temeljem č...
Tužbe protiv novinara i medija
Odgovor Županijski sud u Bjelovaru prema GONG dana .

Uspješan.

Poštovani,   U prilogu dostavljam odgovor na vaš zahtjev za pristup informacijama.   S poštovanjem, IRENA VANJA, Službenica za informiranje  ...
GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK Osijek, Drinska 16a Osijek, 4.veljače 2019. IGOR VALENTIN PREDMET: Vijeće roditelja u školskoj g...
Test
Zahtjev za Imamo pravo znati (TEST2) od strane Administrator Miroslav. Komentirao Administratorica Katica dana .

Povučeno od strane podnositelja zahtjeva.

Niže dajem pojašnjenje za podnositelja zahtjeva: Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) "adresa" je vaša elektronska adresa putem ko...
Tužbe protiv novinara i medija
Odgovor Županijski sud u Zadru prema GONG dana .

Odbijen.

Republika Hrvatska Županijski sud u Zadru Zadar, Ulica plemića Borelli 9 Zadar, 1. ožujka 2019. GONG Poštovani, U vezi Vaše...