Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 19)

  

Pronađeno 4052 zahtjeva

Financiranje političkih stranka
Zadarska županija je odgovorio podnositelju Stjepan Zlodi dana .
Uspješan.
Poštovani, U proračunu Zadarske županije za redovito financiranje političkih stranaka osigurano je: - 15.000, po vijećniku/godišnje-muškarci - 16.5000...
Financiranje političkih stranka
Istarska županija, Pazin je odgovorio podnositelju Stjepan Zlodi dana .
Čekamo objašnjenje.
Poštovani gosp. Zlodi, Kako bi Zahtjev za pristup informacijama bio potpun ljubazno Vas molim, da nam temeljem članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na...
Okvirni sporazum
Grad Zagreb je odgovorio podnositelju Miroslav Poje dana .
Uspješan.
Poštovani gospodine Poje, temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), u privitku Va...
Poštovana gospođo Ikić Vincek, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u prilogu Vam dostavljamo odgovor.     S poštovanjem, [1]148836...
Zastave na rasvjetnim stupovima
Pojašnjenje poslano Grad Zagreb od Zoran Marković dana .
Kašnjenja
Za: Pristup informacijama gradonačelnika Poštovani, moja adresa je Zoran Marković [osobna informacija] [osobna informacija] S poštovanjem, Zo...
Financiranje političkih stranaka
Grad Zagreb je odgovorio podnositelju Stjepan Zlodi dana .
Čekamo objašnjenje.
Poštovani gospodine Zlodi, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, lijepo Vas molim da, temeljem čl. 20. st.2. Zakona o pravu na pristup inf...
Za: Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba - Prima: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet...
Dana 3. 7. 2017. poslana je predstavka povjerenici za informiranje u kojoj se žalim na Rješenje.
Poštovani, prosljeđujem Vam upit gđe Faller, s obzirom da se isti, temeljem članka 23. stavka 1. točke 6. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar...
  Poštovani,   temeljem [1]Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013., 85/2015.). , u privitku Vam šaljem odgovor...
Traženi dokument dostavljen je na privatnu e-mail adresu 14. 11. 2016. godine. Prilažem link na dokument: https://drive.google.com/file/d/0B6oltrLuPi...
Povjerenica za informiranje poslala je na Ured gradonačelnika upozorenje da prije odbijanja zahtjeva nije proveden test razmjernosti i javnog interesa....
Zahtjev je poslan 6. lipnja 2017. godine. Ured gradonačelnika ranije je već zaprimio sličan zahtjev od strane druge osobe, te je Gradski ured za mjesnu...
Pozdrav, prema dokumentu [1]http://portal.hrsume.hr/images/dok/consult/RegistarKonzultacijeJavnosti.pdf   registar se vodi lokalno po UŠP. Mi imamo...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na intern...
Poštovani, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013., 85/2015.), dostavljamo Vam presliku traženog Ugovora o...
Zapisnik o nadzoru upravne inspekcije
Grad Đakovo je odgovorio podnositelju Ivana Slavenski dana .
Odbijen.
Poštovana, U privitku Vam dostavljamo Rješenje o odbijanju zahtjeva za pristup informacijama. Navedeno Rješenje pokušali smo dostaviti preporučeno p...
Bagatelna nabava
Predstavka poslan Općina Muć od strane Ante soldic dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Općina Muć Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da riješite postupak u tijelu javne vlasti Općina Muć koj...
Nakon 580 dana postupka u tijeku, zahtjev je zaključno odbijen rješenjem Povjerenika za informiranje. Na dan 23.6.2017. zaprimio sam dopis Ministarst...
Zastave u vlasništvu Grada Zagreba
Grad Zagreb je odgovorio podnositelju Miroslav Schlossberg dana .
Uspješan.
Hvala na povratnoj informaciji Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur. Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje GRAD ZAGREB Ured gradonačelnika S...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...