Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 3)

  

Pronađeno 6061 zahtjeva

Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Mitnica, Vukovar je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani! Dostavljamo Vam tražene podatke. l.p. Tajnica: Jadranka Čer REPUBLIKA HRVATSKA OSNOVNA ŠKOLA MITNICA Vukovar, Fruškogorska 2....
Poslana predstavka Povjerenici za informiranje jer tijelo ne poštuje rokove za odgovor na zahtjev.
Upozorenje Povjerenice za informiranje: https://www.yumpu.com/xx/embed/view/p5EdC8hTVvb1QIx9
Poslali su odgovor na email: https://www.yumpu.com/xx/embed/view/RVhrKW206znqfAT5 https://www.yumpu.com/xx/embed/view/3PZ6RU5jT8MIESOh https://www.y...
Upozorenje Povjerenice za informiranje: https://www.yumpu.com/xx/embed/view/M2Uh7fcov1rW3DmB Rješenje o poništavanju rješenja: https://www.yumpu.co...
Za: Ministarstvo državne imovine, Zagreb Poštovani, Molim vas javite jeste li zaprimili email od 15.3. s predmetom "Registar državne imovine - Sred...
Projekti financirani iz natječaja i fondova
Zahtjev je poslan za Općina Vrhovine od Ivan Horvat dana .
Odgovor kasni.
Za: Općina Vrhovine Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama zahtjevam sljedeće informacije: - je li i za koje projekte Općina dobila nova...
Poštovani, Šaljemo Vam broj prijavljenih novorođenčadi patronažnim službama Doma zdravlja Županja u 2015.g, 2016.g i 2017.g kojima je pružena patronažn...
Poštovani g. Malić, slijedom zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br...
Pristup aktima gradonačelnika za godine ranije od 2017.
Grad Zagreb je odgovorio podnositelju Dražen Lučanin dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Branimir Lončar would like to recall the message, "obavijest, daje se (008-02/17-002/659)".
Poštovani,   vezano uz Vaš zahtjev za pristup informacijama obavještavamo Vas kako su ažurirani podaci o poslodavcima kojima su isplaćena sredstva...
*P/7270631*     KLASA: UP/I-008-02/18-01/18 URBROJ: 525-02/1596-18-2 Zagreb, 19. ožujka 2018.   Udruga BIOM Putem e-maila: [1][ZPPI #64...
Poštovani, Ovim putem se izuzetno interesujem za postupak udomiteljstva u Republici Hrvatskoj. Nakon iščitavanja Zakona o udomiteljstvu, NN 90/11...
Poštovana, U privitku dostavljamo Pravilnik o radu Hrvatske gospodarske komore. Ne postoji Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u HGK. S poštova...
Za: Povjerenik za informiranje, Zagreb Poštovani, Izuzetno mi je bitno da dobijem odgovor da li postoji potencijalno kršenje zakona ako se javno obj...
  IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili subjekti...
  IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili subjekti...
C, D, E, F i G je traženo "po pojedinom službenom putovanju", a Ministarstvo je dostavilo samo ukupan zbroj za sva putovanja. Molimo korisnika da u o...
Poštovani, sukladno Vašem traženju u prilogu Vam dostavljamo traženu informaciju. S poštovanjem, Službenik za informiranje PMF-a Prof. dr. sc....
Registar koncesija u strojno čitljivom obliku
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo financija, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .
Kašnjenja
Za: Informiranje Poštovani službenik za informiranje pri Ministarstvu financija, Vama za informaciju - poslana je žalba Povjereniku za informiranje:...
Za: Horvat Miroslav Hvala vam. S poštovanjem, Miroslav Schlossberg
Pitanje članarine HGK
Dodatna poruka poslana je Hrvatska gospodarska komora, Zagreb od strane Smiljan Pilipović dana .
Kašnjenja
Za: Snježana Poje Poštovana Zahvaljujem na odgovoru. Molim pojašnjenje nakon sljedećeg ispravka: b) Zašto se članarina ne razrezuje kao i ostali...
*P/7264937*   KLASA: UP/I-008-02/18-01/08 URBROJ: 525-02/1596-18-4 Zagreb, 13. ožujka 2018. +------------------------------------------------...
Poštovani, nastavno na Vaš zahtjev od 7. ožujka 2018. godine, u skladu s člankom 23. stavkom 1. točkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Nar...
Poštovani, u vezi Vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 25. veljače 2018. godine, molim obratiti pažnju na privitak. S poštovanjem, Marina Kral...