Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 6)

  

Pronađeno 4052 zahtjeva

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ustupilo je zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
Odluka upravnog odbora
Dječji vrtić Metković je odgovorio podnositelju Zeljko Previsic dana .
Djelomično uspješno.
Dana 28. kolovoza 2017. u 12:28 Zeljko Previsic <[1][ZPPI #4256 email]> je napisao/la:      Za: Dječji vrtić Metković      Temeljem članka 20. zak...
Putni troškovi za Šipuša, ministra kulture u 12. sazivu Vlade RH za 2015 godinu
Ministarstvo kulture, Zagreb je odgovorio podnositelju Milka Schlossberg dana .
Povučeno od strane podnositelja zahtjeva.
Poštovana, Zaprimili smo vaš mail za povlačenjem zahtjeva s predmetom "Putni troškovi za Šipuša, ministra kulture u 12. sazivu Vlade RH za 2015 godin...
Za: Ministarstvo turizma, Zagreb Poštovani, ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškove...
Broj gradjana koji koriste FinaCertRDC
Financijska agencija, Zagreb je odgovorio podnositelju Tomislav Vitolić dana .
Uspješan.
Poštovani, zahvaljujemo na Vašemu upitu prema Zakonu o pravu na pristup informacijama te Vam u nastavku dostavljamo odgovor. Osobni certifikati sr...
Poštovana! Dostavljam Vam zapisnik sa 4.sjednice Općinskog vijeća Općine Šolta Isti je objavljen danas, 07.09.2017. na službenim stranicama Općine Šolt...
Za: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb Poštovani, ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškov...
Za: Ministarstvo turizma, Zagreb Poštovani, ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškove...
Sportske građevine
Središnji državni ured za šport, Zagreb je odgovorio podnositelju Vedrana Franić dana .
Uspješan.
 
Poštovana, u privitku e-maila dostavljam odgovor na Vaš zahtjev. S poštovanjem, Zdravka Tečić Službenik za informiranje u DZRNS Državni zavod za...
Za: Ministarstvo obrane, Zagreb Poštovani, ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškove A...
Ur. broj: 427-30-10-17-1077/20 Datum: 5. rujna 2017. Poštovani, slijedom Vašeg Zahtjeva za pristup informacijama, zaprimljenog u Hrvatskoj agenciji...
Poštovani, Vezano za Vaš zahtjev za od 07. kolovoza 2017., obavještavamo Vas da je pravo javnosti na pristup informacijama u posjedu HBOR-a, kao tijel...
Poštovani, u privitku Vam sukladno Vašem zahtjevu prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, dostavljam dopis ovog Ministarstva od dana 30. kolov...
    From: Info APPRRR Sent: Thursday, August 31, 2017 3:17 PM To: '[e-mail adresa]' Subject: FW: Pravo na pristup informacijama   Poštovani,...
Postupajuci po predstavci od 5. srpnja 2016. godine, dano je upozorenje Turistickoj zajednici Potomje o potrebi objave nedostajucih informacija sukladn...
Uvidom u sadrzaj internet stranice Turisticke zajednice bile su potvrdene tvrdnje iz predstavke, pa je, slijedom navedenog, a postupajuci po predstavci...
Dodatno, TZ se upozorava na potrebu objave eventualnih ostalih nedostajućih informacija kao i na potrebu kontinuiranog ažuriranja objavljenih informaci...
DGU je rjesenjem od 16.8.2017. odbacilo zalbu kao nepravodobna (izjavljena izvan roka). Ovim postupkom razvidno je da DGU pozna zakon i rokove te da...
Sadržaj sjednice Vijeća 17.08.2017.
Općina Kolan je odgovorio podnositelju Davor Grubiša dana .
Kašnjenja
Poštovani, Ispravljam pogrešku: Zapisnik sa izvanredne sjednice će biti objavljen kroz sljedeći tjedan. Lijep pozdrav, Anđela Paladina admin. refe...
Temeljem zalbe od 05.12.2015., Povjerenica za informiranje je dana 10.03.2016. izdala ZAKLJUCAK kojim se tijelu javne vlasti nalaze da u roku od 8...
Dana 20.04.2016 Povjerenica za informiranje trazila je ocitovanje tijela javne vlasti povodom predstavke (postoje li podaci u strojno citljivom obliku)...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
Uporabna dozvola za VE Jelinek
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb je odgovorio podnositelju Boris Božić dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani,   U privitku vam dostavljamo dopise.   S poštovanjem   Irena Kiseljak Pristup informacijama Ministarstvo zaštite okoliša i e...