Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 6)

  

Pronađeno 3626 zahtjeva

Korištenje DOF podataka - DGU
Dodatna poruka poslana je Državna geodetska uprava, Zagreb od strane Hrvoje Bogner dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Poštovana Temeljem vašeg objašnjenja šaljem vam ispravljeni zahtjev za ponovnu uporaba informacija u nekomercijalne svhre. Molim da se omogući pono...
Poštovana, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u prilogu Vam dostavljamo dopis.     S poštovanjem, [1]1488369328612_PastedImage...
Poštovana, slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13...
Postanskim putem zaprimljeno je rjesenje Ministarstva kulture kojim se odbija pristup informacijama. Klasa UP/I-023-03/17-01/0006 Urbroj 532-06-01-0...
Savjet od administratorskog tima Imamo pravo znati za podnositelja zahtjeva: Tijelo javne vlasti postupilo je nezakonito. Ako podnositelj zahtjeva tr...
Zastave na rasvjetnim stupovima
Grad Zagreb je odgovorio podnositelju Zoran Marković dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, Nastavno na donji zahjev za pristupom informacijama, temeljem članka 20. stavka 2. Zakona o pravu na prisutp informacijama (Narodne novine,...
Poštovani, slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13...
Iznos donacija i prijavljenih donacija
Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb je odgovorio podnositelju Ivan Blažević dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, kako bi se Vaš zahtjev morao smatrati zahtjevom sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj, 25/13, 85/15), moli...
Poštovani,   nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u prilogu Vam dostavljamo dopis.   S poštovanjem, [1]1488369328612_PastedImage...
Službenik za informiranje Grada Zagreba, na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama postupajući u povodu zahtjeva, donosi...
Link na dostavljeni dokument: https://drive.google.com/drive/folders/0B6oltrLuPisHQkV4VHBmMjkta1k
Poštovani, U prilogu šaljemo sken dopisa Klasa: 008-01/17-01/127, Ur. Broj: 531-08-17-2 od 1. lipnja 2017. godine i preslike zapisnika o inspekcijski...
Poštovani, Vaš mail je zaprimljen. S poštovanjem, Službenica za informiranje: Marijana Nardić, dipl. iur. – Voditeljica Odjela Državna geodetska upr...
Rezultati ispitivanja vode za grad Zagreb u periodu 2015. - 2016.
Grad Zagreb je odgovorio podnositelju Miroslav Schlossberg dana .
Čeka klasifikaciju.
Proslijedujem odgovor tijela dobiven putem ureda povjerenika za informiranje s prilozima. Datoteka: Godišnja ocjena kakvoće vode jezera jarun - 2015...
Katalog zaštićenih informacija
Dodatna poruka poslana je Hrvatska gospodarska komora, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .
Ne posjedujemo informacije.
Za: Snježana Poje, HGK U Zagrebu 4. lipnja 2017. POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE (putem tijela javne vlasti) Jurišićeva 19 10 000 Zagreb ŽALITELJ:...
Za: Dinka Pančić, ZGH U Zagrebu 4. lipnja 2017. POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE (putem tijela javne vlasti) Jurišićeva 19 10 000 Zagreb ŽALITELJ: M...
Projekt uređenja parka na Trnjanskoj Savici - potvrde javnopravnih tijela
Predstavka poslan Grad Zagreb od strane Suzana Dobrić Žaja dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Grad Zagreb Poštovani, podsjećam da sam 13. 5. 2017. uputila zahtjev da mi dostavite skenove potvrda javno pravnih tijela Vodovod i odvodnja,...
Zaustavljanje i obavljanje dostave u pješačkoj zoni
Dodatna poruka poslana je Grad Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .
Kašnjenja
Za: Grad Zagreb U Zagrebu 3. lipnja 2017. POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE (putem tijela javne vlasti) Jurišićeva 19 10 000 Zagreb ŽALITELJ: Mirosla...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...