Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 7)

  

Pronađeno 5696 zahtjeva

Poštovani,   Zaprimili smo Vaš upit.   S poštovanjem,   Službenik za informiranje  
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Markuševec, Zagreb je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani, Sve što tražite, a u svezi Zakona o pravu na pristup informacijama vidite na stranici Škole - link- Roditelji. Druga sjednica Vijeća rodite...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Jure Kaštelana, Zagreb je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani, Dostavljamo informacije kako ste i tražili: 1. 28.9.2017. 2. 24 3. Predsjednica Melita Deisinger, zamjenika nema 4. Tatjana Šikić 5. 28.9.20...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Zmijavci, Zmijavci je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
  Osnovna škola Zmijavci 1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st. 1 Zakona) 21.9.2017 godine 2) Broj članova vijeća rodit...
Poštovani,   na Vaš upit, dajemo sljedeću informaciju:   1.       Vijeće roditelja za školsku 2017/2018 godinu konstituirano je 28. rujna 2017...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Srinjine, Split je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, molim Vas da svoje pravo na pristup informacijama iskažete putem obrasca Zahtjev za pristup informacijama koji se nalazi na web stranicama...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Selca, Selca je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani gospodine Valentin Igore,   Sve potrebne podatke u skladu sa zakonom možete dobiti. No, molim Vas da nas osobno kontaktirate na služben...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Prirodoslovno-grafička škola, Zadar je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
PRIRODOSLOVNO-GRAFIČKA ŠKOLA ZADAR   Poštovani, šaljemo Vam odgovore na pitanja iz zahtjeva :   1.  datum ustrojavanja   Vijeća roditelja 20.09.20...
Predmet: Vijeće roditelja u školskoj godini 2017./2018. Zahtjev za PPI - dostavljamo Poštovani, Za školsku godinu 2017./2018. Vijeće roditelja kon...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Ivana Zajca, Rijeka je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Čeka klasifikaciju.
    Poštovani,   Zaprimili smo Vaš zahtjev vezano za informacije o Vijeću roditelja naše škole. Vašem zahtjevu trenutno nismo u mogućnosti u...
Poštovani, Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka obzirom da ne znamo tko ste, tražene podatke nećemo javno objavljivat (imena i prezimena...) Uk...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Smokvica, Smokvica je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani, Vezano za Vaš upit o Vijeću roditelja izvješćujem Vas slijedeće: Vijeće roditelja je konstiruirano 29. rujna 2017. godine i ima 12 članova...
     1) Informacija o datumu ustrojavanja Vijeća roditelja : 25.9.2017.      2) Broj članova Vijeća roditelja: 10         3) Imena predsjednika i zam...
Poštovani, vaš zahtjev je zaprimljen dana 12.12.2017. godine pod brojem KLASA: 602-02/17-02/104 URBROJ: 17-15-1, te ispravak zahtjeva dana 13.12.2017....
Zagreb, 13.12.2017. Poštovani gospodine Valentin, Sukladno Vašem Zahtjevu za pravo na pristup informacijama od 11.prosinca 2017. godine, a vezano za...
Poštovani Igore, s obzirom da prvi puta dobivamo ovakav upit , da li nam se možete predstaviti? Za koga radite? U koju svrhu će te koristiti tražene...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Dvor je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani, 1) Datum ustrojavanja Vijeća roditelja - 24.9.2017. 2) Broj članova Vijeća - 12 3) pogledati web stranicu škole - osnovna - skola - [email protected]
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Donja Dubrava je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Uspješan.
OSNOVNA ŠKOLA DONJA DUBRAVA Krbulja 21, 40328 Donja Dubrava Donja Dubrava, 13.12.2017. Poštovani, u privitku Vam dostavljamo informacije koje ste tra...
Poštovani, dostavljam odgovore na postavljena pitanja: 1) Vijeće je konstituirano 30.9.2016. Mandat članova Vijeća traje 4 godine. 2) Vijeće broji 14...
traženi podaci u prilogu. Lp Grgo Quoting Igor Valentin <[ZPPI #6058 email]>: 1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st....
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Medicinska škola Karlovac je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, molim Vas da na službenim stranicama Medicinske škole Karlovac preuzmete Zahtjev za pristup informacijama te popunjeni dostavite na služb...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Prečko, Zagreb je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani, u prilogu dostavljamo tražene informacije. Srdačan pozdrav, Ivana Slatina, tajnica OŠ Prečko ZAGREB, Dekanići 6 Tel/fax: 01 3883 02...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Ekonomska i upravna škola Osijek je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
REPUBLIKA HRVATSKA EKoNoMSKA r UPRAVNA Sxou osrJEK OSIJEK, Trg Svetog Trojstva 4 e-mail: Telefon faks: 03 l 1212-67 0 (399-342) KLASA:034 -04117-04 1...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Luka, Sesvete je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani, U skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi dostavljamo Vam sljedeće podatke o radu Vijeća roditelja u OŠ Luka ,...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Zdenka Turkovića, Kutjevo je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani! U privitku Vam dostavljam odgovor na zahtjeva za pravo na pristup informacijama. S poštovanjem, Margareta Vasilj, tajnica ----- Origin...