Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 8)

  

Pronađeno 6067 zahtjeva

The original message was received at Sun, 4 Feb 2018 22:13:56 +0100 from imamopravoznati.org [148.251.218.148] (may be forged) ----- The following ad...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Dodatna poruka poslana je Osnovna škola Milna, Milna od strane Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Za: Osnovna škola Milna, Milna Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018 Poštovani, u zahtj...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Dodatna poruka poslana je Osnovna škola Brda, Split od strane Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Za: Osnovna škola Brda, Split Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018 Poštovani, u zahtje...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Dodatna poruka poslana je Osnovna škola Mate Lovraka, Zagreb od strane Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Za: Osnovna škola Mate Lovraka, Zagreb Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018 Poštovani,...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Dodatna poruka poslana je Osnovna škola Grofa Janka Draškovića, Zagreb-Susedgrad od strane Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Za: Osnovna škola Grofa Janka Draškovića, Zagreb-Susedgrad Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 201...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Dodatna poruka poslana je Osnovna škola Ivan Filipović, Velika Kopanica od strane Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Za: Osnovna škola Ivan Filipović, Velika Kopanica Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Dodatna poruka poslana je Osnovna škola Mijat Stojanović, Babina Greda od strane Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Za: Osnovna škola Mijat Stojanović, Babina Greda Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018 P...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Dodatna poruka poslana je Osnovna škola Kralja Tomislava, Zagreb od strane Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Za: Osnovna škola Kralja Tomislava, Zagreb Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018 Poštova...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Dodatna poruka poslana je Osnovna škola Dr. Franjo Tuđman, Šarengrad od strane Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Za: Osnovna škola Dr. Franjo Tuđman, Šarengrad Zahtjev za dopunu vašeg ranijeg odgovora na zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018 Poš...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Dodatna poruka poslana je Glazbena škola Blagoja Berse, Zagreb od strane Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Za: Glazbena škola Blagoja Berse, Zagreb Tvrdite da su podaci objavljeni na webu ali niste poslali link. Ne pronalazim te podatke. Molim vas link n...
http://os-gornja-vezica-ri.skole.hr/upload/os-gornja-vezica-ri/images/static3/812/attachment/Z_A_P_I_S_N_I_K_VIJECE_RODITELJA_9-2017_docx.docx-_za_web....
Kontrola odvezenog otpada
Zahtjev je poslan za Općina Markušica od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Markušica Obzirom na izmjene Planova gospodarenja otpadom na području cijele RH pa tako i Vaše općine a kao referentna godina se uzima 2015...
Ulaganje u stanogradnju
Zahtjev je poslan za Grad Otok od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Grad Otok Zakonskim propisima je određeno da se sredstva od prodaje društvenih stanova moraju ponovno uložiti u stanogradnju slijedom toga molio b...
Ulaganje u poljoprivredu
Zahtjev je poslan za Grad Pakrac od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Grad Pakrac Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti...
Ulaganje u poljoprivredu
Zahtjev je poslan za Grad Otok od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Grad Otok Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti u...
Ulaganje u poljoprivredu
Zahtjev je poslan za Grad Garešnica od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Grad Garešnica Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uloži...
Ulaganje u poljoprivredu
Zahtjev je poslan za Grad Križevci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Grad Križevci Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložit...
Ulaganje u poljoprivrdu
Zahtjev je poslan za Općina Vođinci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Vođinci Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložit...
Ulaganje u poljoprivrdu
Zahtjev je poslan za Općina Nuštar od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Nuštar Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti...
Ulaganje u poljoprivrdu
Zahtjev je poslan za Općina Tordinci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Tordinci Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uloži...
Ulaganje u poljoprivrdu
Zahtjev je poslan za Općina Lovas od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Lovas Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti...
Ulaganje u poljoprivrdu
Zahtjev je poslan za Općina Markušica od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Markušica Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno ulož...
Ulaganje u poljoprivrdu
Zahtjev je poslan za Općina Gunja od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Gunja Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti...
Ulaganje u poljoprivrdu
Zahtjev je poslan za Općina Drenovci od Ilija Tikvić dana .
Kašnjenja
Za: Općina Drenovci Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uloži...
Odgovor tijela javne vlasti je sakriven tako da samo podnositelj zahtjeva vidi odgovor s obzirom da tijelo javne vlasti nije cenzuriralo adresu podnosi...