Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 8)

  

Pronađeno 6106 zahtjeva

Dostavljamo vam odgovor na zahtjev. Općina Privlaka (Vukovarsko-srijemska županija) REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA...
Poštovani, u privitku Vam dostavljamo odgovor na Vaš upit od 28. siječnja 2018., zaprimljen prema Urudžbenom zapisniku 29. siječnja 2018. godine, a ko...
Dostavljamo vam odgovor na zahtjev. Općina Privlaka (Vukovarsko-srijemska županija) REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA PRIVLAKA...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Šijana, Pula je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani zahvaljujemo Vam na datim pojašnjenjima u primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama. U nastavku dajemo odgovore na Vaša pitanja. 1...
Dokumentaciju možete preuzeti na: https://jumboiskon.tportal.hr/dl/1754ecc2-37f5-492c-a6ab-240a7e5a0 https://jumboiskon.tportal.hr/dl/5d36a4f4-6514-...
Poštovana,   slijedom Vašeg traženja, u privitku dostavljamo obavijest.   S poštovanjem,   Ida Ćosić Duić službenica za informiranje Vlad...
Poštovana,   U prilogu dostavljamo dopis,     Lijep pozdrav,   Katarina Ljubos Pristup informacijama Ministarstvo zaštite okoliša i e...
Poštovani gosp. Valentin, u privitku Vam dostavljam skenirani zapisnik sjednice Vijeća roditelja. S poštovanjem Ines Tudović, službenik za informiran...
Osnivački akti - ZV
Zagrebački velesajam, Zagreb je odgovorio podnositelju Miroslav Schlossberg dana .
Uspješan.
Poštovani gospodine Schlossberg,   Zahvaljujem na mailu.   U prilogu vam dostavljam tražene dokumente. Što se tiče Statuta, naš Statut je Izja...
Ulaganje u poljoprivrdu
Općina Tompojevci je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, vezano za vaš zahtjev od 5.02.2018. , a sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br,. 25/13 i 85/15), dostavljam Vam : 1. Prog...
Pašarenje u šumama
Hrvatske šume, Zagreb je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani g.Tikvić, U prilogu dostavljamo odgovor. S poštovanjem, Ulica kneza Branimira 1, Zagreb mr.sc.Irena Devčić Stručna suradnica za informir...
Ulaganje u stanogradnju
Grad Vukovar je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani,   U privitku dostavljam odgovor na Zahtjev za informiranjem.   S poštovanjem,   Lidija Subotić Viši stručni suradnik za odnose...
Ulaganje u poljoprivredu
Grad Kutina je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, u privitku izvolite odgovor na Vaš upit od 4. veljače 2018. Službene novine Grada Kutine u kojima je objavljen Program možete naći na http...
Ulaganje u stanogradnju
Grad Osijek je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
REPUBLIKA HRVATSKA Osječko-baranjska županija GRAD OSIJEK UR E D GR A D O N A Č ELN I K A KLASA: 008-01/18-01/4 URBROJ: 2158/01-03-02/01-18-02 Osi...
Poštovani, šaljem Vam u privitku Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja održane 28. rujna 2017. godine u Osnovnoj školi Martijanec. Lijep pozdrav, D...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Vladimira Gortana, Žminj je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Čeka klasifikaciju.
  Poštovani, Šaljemo Vam tražene nadopune o podacima Vijeća roditelja.   Srdačan pozdrav Miranda Damijanić Roce
Kolika su mjesečna primanja
Zahtjev je poslan za Općina Tordinci od Daniel Hordoši dana .
Kašnjenja
Za: Općina Tordinci Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Kolika su mjesečna primanja (plaće):...
Kolika su mjesečna primanja
Zahtjev je poslan za Općina Draž od Daniel Hordoši dana .
Kašnjenja
Za: Općina Draž Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Kolika su mjesečna primanja (plaće):...
Kolika su mjesečna primanja
Zahtjev je poslan za Općina Bilje od Daniel Hordoši dana .
Kašnjenja
Za: Općina Bilje Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: Kolika su mjesečna primanja (plaće):...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Stjepan Radić, Imotski je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, temeljem Vašeg zahtjeva šaljem nadopunu - preslik Zapisnika sjednice Vijeća roditelja, održane 29.9.2018. koja je zasad ujedno i jedina sj...
Uređenje poljskih puteva
Općina Stari Jankovci je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, uređenje poljskih putova na području Općine Stari Jankovci vrši trgovačko društvo Eko Jankovci, d.o.o. koje je u vlasništvu Općine Stari...
Ulaganje u stanogradnju
Grad Daruvar je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Čekamo objašnjenje.
Poštovani, dana 04. veljače 2018. godine zaprimili smo Vaš Zahtjev za pristup informacijama vezan za sredstva od prodaje, kako navodite,  društvenih...
Plan gospodarenja otpadom
Općina Stari Jankovci je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
$&wffi W REPUBLIKA HRVATSI<A RSKO-SR/JEMSKA 2 U PA V IJ KOV A opc//vA sT"ARl JA A/KO yol N UA 0pCinsko vije&e KLA,$A: 426-0A1740/Az URBROJ: 2188...
Ulaganje u poljoprivredu
Grad Daruvar je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani,  na temelju vašeg Zahtjeva na pravo na pristup informacija, a u svezi ulaganja u poljoprivredu prilažemo odgovor u privitku.  Lijep pozdr...
OŠ ANTUN GUSTAV MATOŠ TOVARNIK Vukovarska 1, 32249 Tovarnik Tel.032/524-564; 524-007 e-mail:[e-mail adresa] Tovarnik, 08.02.2018. godine. Poštov...