Pregledajte i pretražite zahtjeve

  

Pronađeno 1716 zahtjeva

Za: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb Poštovani, Temeljem prava na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela molimo Vas da nam do...
Poštovani,   Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) zaprimila je Vaš zahtjev za pristup informacijama, a kojim tražite...
Poštovani,   u prilogu šaljemo odgovor na Vaš zahtjev te poveznice s kojih ćete moći skinuti tražene podatke. Napominjemo da će poveznice biti a...
Za: Pristup Informacijama Zaprimila sam poštanskim putem dopis koji je Ministarstvo 2. svibnja uputilo Ini d.d. , a kojim ustupa Ini d.d. moj zahtje...
Financiranje medija
Općina Orebić je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani u privitku Vam dostavljamo zatražene informacije temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama S poštovanjem Anka Radojković, službe...
Baza podataka objavljenih obavijesti javne nabave
Narodne novine, Zagreb je odgovorio podnositelju GONG dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, Zbog nepredviđenih tehničkih poteškoća u dohvatu traženih podataka, koji uključuje i usluge vanjskih partnera, nismo u mogućnosti poslati v...
Za: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Zagreb Poštovani, ljubazno Vas molim da mi dostavite ugovor o dodjeli bespovratnih...
Financijsko izvješće neprofitnih organizacija
Zahtjev je poslan za Ministarstvo financija, Zagreb od T. Vistid dana .
Čeka odgovor.
Za: Ministarstvo financija, Zagreb Poštovani, Ukoliko u financijskom izvješću udruga uzastopno svake godine navede da nema potraživanja po članarin...
Projekt Jadran...podprojekti Krk..Malinska /Njivice ...Omisalj
Zahtjev je poslan za Ponikve voda, Krk od Barth Igor dana .
Čeka odgovor.
Za: Ponikve voda, Krk Postovani... upitujem slijedece informacije Uporabna dozvola UPOV Malinska/ Njivice (predtretman) Troskovi gradnje dozaznog baze...
Rezultati DPMR monitoringa u 2017
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo poljoprivrede, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .
Odgovor kasni.
Za: pristupinfo Postovani, Hvala vam na odgovoru. Koristim priliku da dostavim zahtjev za dopunu informacija. U vasem odgovoru od 14.5.2018. posla...
Za: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija: -skeniran...
Poštovani, Tajana Gracin više nije zaposlenik Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, molim Vas da Vaš upit proslijedite na...
Za: Povjerenik za informiranje, Zagreb Poštovani, Ljubazno vas molim dostavu popisa tijela javne vlasti koja nisu podnijela godišnji izvještaj po Za...
Za: Ministarstvo državne imovine, Zagreb Postovani Pristup Info, Hvala vam na obavijesti. Kao sto sam naznacio u svom izvornom zahtjevu, trazio sam...
Klasa UP/II-008-07/17-01/463 Urbroj 401-01/06-18-04 20.3.2018 Rjesenje Povjerenika za informiranje kojim se odbija pravovremena izjavljena zalba ka...
Poštovani,   HAKOM je zaprimio Vaš zahtjev za pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 i 8...
Broj članova političkih stranaka
Varaždinska županija je odgovorio podnositelju Drazen Struk dana .
Greška u isporuci
Isporuka nije uspjela zbog sljedećih primatelja ili grupa: [1]Zahtjevi za PPI upućeni prema Varaždinska županija ([Varaždinska županija e-mail za za...
  IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka povjerljiv je, te namijenjen isključivo osobama ili subjekti...
Registar farmi
Dodatna poruka poslana je Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci od strane Miroslav Schlossberg dana .
Odgovor kasni.
Za: Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci Poštovani, U odgovoru od 8.5. dostavili ste nazive polja i opise polja (metapodatke) o registru no ne...
Za: Pristup informacijama gradonačelnika Ljubazno vas molim da javite jeste li zaprimili zahtjev za dopunu. S poštovanjem, Miroslav Schlossberg...
Upis Djeteta
Dječji vrtić Brat sunce, Šibenik je odgovorio podnositelju Petar Čaljkušić dana .
Greška u isporuci
This is the mail system at host ls236.t-com.hr. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It...
UPIT - Pristigli zahtjevi za status HRVI
Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zagreb je odgovorio podnositelju Jasmina Grgurić dana .
Čeka klasifikaciju.
    Poštovani, u privitku se nalazi dopis.   S poštovanjem, MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA Trg Nevenke Topalušić 1 10000 Zagreb  ...
Povjereniku za informiranje poslana je predstavka jer tijelo nije odgovorilo na zahtjev za dopunu odnosbo ispravak informacija u zakonskom roku: http:/...
Obrtni registar u strojno čitljivom formatu
Predstavka poslan Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb od strane GONG dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Zagreb Poštovanje, kako nam niste dostavili tražene podatke niti donijeli rješenje o odbijanj...
Poštovani, nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, u privitku dostavljamo obavijest. Ljubazno molimo potvrdu primitka ove elektroničke pošte....