Pregledajte i pretražite zahtjeve

  

Pronađeno 1297 zahtjeva

Informacije o navodnoj rođendanskoj proslavi Predsjednice RH
Predstavka poslan Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb od strane GONG dana .
Čeka odgovor na predstavku.
Za: Pitanja MUP Poštovana, Zahvaljujemo na obavijesti. S poštovanjem, GONG
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
Poštovana,   u privitku ovoga e-mail-a nalazi se pismeno s pripadajućim prilogom.   S poštovanjem, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO MORA, PR...
Poštovani,   u privitku Vam dostavljamo informacije temeljem Vašeg zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama upućen Ministarstvu unutar...
Poštovana,   traženi podaci o putnim troškovima ministrice Gabrijele Žalac nalaze se u privitku.   S poštovanjem,   Mato Pešut Službenik...
U Zagrebu 18. listopada 2017. POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE Jurišićeva 19 10 000 Zagreb TIJELO: Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sana...
Za: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb Poštovani, Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, presudama Visokog upravnog Suda br. UsII...
Za: Ivana Penić Poštovana, Odgovor možete dostaviti na adresu: Petar Vidov Faktograf.hr, GONG Trg bana Josipa Jelačića 15/IV 10000 Zagreb, H...
Tijelo nije obrazložilo kako su izračunali ukupnu svotu tj koliko stranica ima. Smjernice: http://publikacije.imamopravoznati.org/smjernice/hr/naplata-...
Poštovani,     nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u prilogu Vam dostavljamo dopis. Ljubazno Vas molimo potvrdu primitka ovog e-mai...
Poštovani,   slijedom Vašeg zahtjeva, u privitku dostavljamo odgovor.   Srdačan pozdrav,   Ida Ćosić Duić službenica za informiranje Vlad...
    RIPI]BLIKA IIRII{TSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA. PODUZETNISTVAI OBRTA KLASA: 023-01/l 7-011244 URBROJ: 526-02-02-01 -01/3-l 7-2 Zagrcb. 11. li...
    RFPLIBLI(I{ HRIATSK ]\,II\ISTARSTVO C.OSPODARST\4. PODUZETNISTIA I OBRTA KLASA: 023-01/17-01/245 tIRBROJ: 526-02-02 -0 I -Ol /3lagreb. 17. lis...
Poštovani,   U privitku dostavljamo dopis s prilogom.   Lijep pozdrav,   Katarina Ljubos Pristup informacijama Ministarstvo zaštite oko...
Poštovani, u privitku Vam dostavljam odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama. S poštovanjem, Službenik za informiranje Gordan Klišanić Minist...
Poštovani, u privitku Vam dostavljam odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama. S poštovanjem, Službenik za informiranje Gordan Klišanić Minist...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom s...
Ako tijelo javne vlasti traži da im pošaljete poštansku adresu, imate dvije opcije: 1. Odgovoriti tijelu javne vlasti slijedeće: "Na Vaš zahtjev sv...
Poštovana,   nastavno na Vaš zahtjev, u privitku dostavljamo odgovor.   Srdačan pozdrav,   Ida Ćosić Duić službenica za informiranje Vlad...
Za: Klinički bolnički centar Osijek Poštovani, u članku 36. o kućnom redu piše da je zabranjeno pušenje pacijentima i svim djelatnicima za vrijeme oba...
Poštovana, U privitku dostavljamo informacije, vezano uz putne troškove Nine Obuljen Koržinek, ministrice kulture u 14. sazivu Vlade Republike Hrvatsk...
Poštovani,   u privitku Vam dostavljam pismeno. S poštovanjem, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE Službenik za...
Ponuda Vermilion prvo javno nadmetanje kopno
Dodatna poruka poslana je Agencija za ugljikovodike, Zagreb od strane Gđa. Šimić dana .
Čeka odgovor.
Za: Zeljka Rukavina Dostavlja se traženi ispravak nedostataka fizičke adrese podnositelja zahtjeva; [Adresa] Molim odgovor dostaviti na elektrons...
Za: Zeljka Rukavina Dostavlja se traženi ispravak nedostataka fizičke adrese podnositelja zahtjeva; [osobno ime], [poštanska adresa]. Molim odgov...
Za: Zeljka Rukavina Dostavlja se traženi ispravak nedostataka fizičke adrese podnositelja zahtjeva; [Adresa] Molim odgovor dostaviti na elektrons...