Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 19)

  

Pronađeno 3785 zahtjeva

Poštovani, u prilogu poruke dostavljamo Vam odgovor za Zahtjev za dostavom informacija vezano uz Vijeće roditelja za školsku godinu 2017/2018 te zapis...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Vidikovac, Pula je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani, glede Vašeg zahtjeva za dopunu informacija, upućujemo Vas na podnošenje zahtjeva za pristup informacijama koji se nalazi na mrežnim stran...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Općina Babina Greda je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, dostavljamo vam traženi dokument. Molimo potvrdu primitka maila. s poštovanjem Osoba zadužena za pravo na pristup informacijama Boris...
Poštovani, dostavljam presliku Zapisnika 1. sjednice VR. Zapisnik 2. sjednice nije verificiran. S poštovanjem, Mira Kordić, tajnica škole OŠ G...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Dalj je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Uspješan.
Poštovani, sukladno Vašoj molbi, u nastavku Vam šaljem tražene podatke:        1) Informaciju o datumu ustrojavanja vijeća roditelja (čl. 137, st...
Poštovani, u privitku dostavljamo skenirani primjerak traženog zapisnika sa sjednice Vijeća roditelja. S poštovanjem, Ekonomsko - birotehnička škola S...
Poštovani, Vezano na Vaš dopis, dostavljam Vam dopunu,odnosno preslik zapisnika S poštovanjem, Tajnica škole ZAPISNIK SJEDNICE VIJEĆA RODITELJA...
Cijena vode i odvodnje
Općina Cerna je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani Vezano za vaš upit dostavljamo traženo. Napominjemo da  jedan dio kanalizacija na području općine Cerna tek treba da se izgradi i nije pro...
Poštovani, u prilogu dostavljamo neverificirani zapisnik konstituirajuće sjednice Vijeća roditelja. Lijep pozdrav. Suzana Kralj Šantić Tajnik škole...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Općina Cerna je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
 Poštovani vezano na traženo, obavještavamo vas da nismo izradili Projekt energetske učinkovitosti  javne rasvjete na području općine Cerna. S pošt...
Poštovani gospodine  Valentin, dostavljamo Vam skenirani Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja  OŠ Šime Budinića Zadar, od 22. rujna 2017.godine....
Linkovi iz dokumenta, za lakše pregledavanje: http://zabok.hr/Cms_Data/Contents/Zabok/Folders/Dokumenti/Zvjezdana2017/~contents/PPF2Y99GZ3FLB6S5/Odlu...
Poštovani, U privitku Vam šaljem skenirane stranice zapisnika Vijeća roditelja. Na posljednoj stranici su zabijeljeni dijelovi zbog navođenja osobnih...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Čavle je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Uspješan.
Poštovani, nastavno na Vaš Zahtjev ovim putem Vas obaviještavam da tražene podatke pod točkom 1.-4. Vašeg Zahtjeva možete pronaći na mrežnim stranica...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Beletinec je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Uspješan.
Poštovani, dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev za dopunu našeg ranijeg odgovora (zahtjev Vijeće roditelja u školskoj godini 2017./2018. Osnovna škoa Be...
Poštovani, dostavljamo dopunu dokumentacije. Vijeće roditelja je konstituirano 22.09.2015. Zbog prestanka mandata izabran je novi predsjednik 28.09.20...
Poštovani,  u privitku Vam šaljem zapisnike VR za OŠ Silvija Strahimira Kranjčevićau Lovreću. Lijep pozdrav, ante Livajić, ravnatelj Dana 23. pros...
Poštovani, dostavljam Zapisnik Vijeća roditelja. * lV. osnovna Skola Bjelovar Poljana dr. Franje Tudmana KLASA: OO3-OL/ L7 1 -0L/L5' URBROJ:...
Poštovani , Vezano za vaše traženje za dopunom informacije u prilogu Vam šaljem scan zapisnika konstituirajuće sjednice Vijeća roditelja održane dana...
OŠ Ante Starčevića Rešetari Poštovani, u privitku Vam šaljemo skenirani zapisnik Vijeća roditelja kao dopunu traženog zahtjeva. Napominjemo da zapi...
Poštovani, Obraćam Vam se još jednom i dostavljam tražene podatke. Srdačan pozdrav! Ivana Kolega
Za: Igor Valentin Temeljem vašeg zahtjeva za nadopunu točke 6. u privitku vam šaljem skenirani zapisnik sjednice Vijeća roditelja održane 21.09.2017....
Poštovani, kao dopunu zahtjevu dostavljamo Vam skenirane zapisnike Vijeća roditelja sa sjednica održanih u 2017. godini. S poštovanjem, Ravnateljica I...
Poštovani, Dostavljamo Vam odgovor na Vaš zahtjev za dopunom.   S poštovanjem,     Vesna Herceg tajnica škole   Osnovna škola Tužno...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Općina Tompojevci je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, vezano za vaš zahtjev od 04.01.2018. , a sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br,. 25/13 i 85/15), dostavljam Vam traženu...