Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 2)

  

Pronađeno 2099 zahtjeva

Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Vodovod, Zadar je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana, dostavljamo odgovor sukladno upitu. S poštovanjem Vodovod d.o.o. Zadar tel: 023/282-903 [e-mail adresa] ----- Original Message ----- From...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Med eko servis, Pula je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana gospođo Radoš, temeljem Vašeg zahtjeva dostavljamo informacije o kontaktima za podnošenje prigovora: -poštanska adresa: Med eko servis d...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Vodovod Pula, Pula je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana, U privitku Vam dostavljamo informacije o kontaktima za podnošenje prigovora. Lijep pozdrav.
Poštovani,   u privitku Vam dostavljamo dopis sa traženim informacijama i molimo Vas  potvrdu primitka ove poruke.   Pozdrav,   Dražena Pe...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Vrelo, Rab je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovani, U Vrelu d.o.o. za komunalne djelatnosti kontakti za podnošenje prigovora potrošača jesu: 1. poštanska adresa: Vrelo d.o.o., Palit 68, 51...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Komunalac, Lastovo je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovani, Nastavno na vaš upit, u privitku šaljemo obavijest. S poštovanjem, bacc.oec. Lučijano Sangaleti Direktor Komunalac d.o.o. Put Sv. Mart...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Našički vodovod, Našice je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana, sukladno čl. 10.st.2. Zakona o zaštiti potrošača omogućeno je podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte...
Poštovana gospođo Radoš, U privitku Vam šaljemo Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača u kojem je navedeno da nam potrošači mogu podnijeti...
Financiranje političkih stranaka
Vukovarsko-srijemska županija je odgovorio podnositelju Stjepan Zlodi dana .
Uspješan.
Poštovani,   U privitku e-mail dostavljam Vam tražene informacije. Lp   [1]grb n3Sandra Pinjuh, mag.oec. Zamjenica predstojnika Ureda župan...
[1][e-mail adresa] JU "Pećinski park Grabovača" vd ravnateljice, Jelena Milković Trg popa Marka Mesića 2 53202 Perušić, Hrvatska tel/fax: +385 53...
Poštovana, dostavljamo Vam odgovor na upit koji se odnosi na dostavu informacija o kontaktima za podnošenje prigovora društvu Koprivničke vode d.o.o...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Vodovod Lasinja je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana, Traženi podaci su: - Lasinjska cesta 19, 47206 Lasinja - 047/884-170 - [Vodovod Lasinja e-mail za zahtjeve] Hvala! Lp
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Javna ustanova Park prirode Vransko jezero je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Djelomično uspješno.
Poštovana, nastavno na Vaš mail šaljemo Vam naše kontakte: e-mail adresa: [Javna ustanova Park prirode Vransko jezero e-mail za zahtjeve] kontakt br....
Poštovani, Adrese na koju se mogu podnijeti prigovori na ispostavljene račune navedeni su na samom računu, ali nije za odmet ponovo spomenuti, kako sli...
Poštovana, kontakti za podnošenje prigovora za tvrtku VG Komunalac su sljedeći: VG Komunalac d.o.o. Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 10410 Velika G...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Komunalac, Korenica je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovani,   Na temelju Vašeg upita obavještavamo Vas da Komunalac d.o.o. kao pružatelj javne usluge ispunjava odredbe Članka 10. Zakona o zaštiti...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
IVKOM, Ivanec je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana,   Evo odgovora na Vaš upit.   Prigovori (pisani) sukladno čl. 10. stavku 2. Zakona o zaštiti potrošača  mogu se podnositi na slijed...
Poštovana, dostavljamo tražene podatke za poduzeće Eko Jankovci d.o.o., Stari Jankovci, Dr. F. Tuđmana 13 Poštanska adresa za podnošenje prigovora :...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Park, Buzet je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana, Kontakti za podnošenje prigovora su slijedeći: - poštanska adresa za podnošenje prigovora: PARK d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 12/1 - telefaks za...
Poštovana, u privitku Vam šaljem dopis s odgovorima na Vaše upite. Lijepi pozdrav! Službenik za informiranje Jasna Kos Vinkovački vodovod i kanaliza...
Poštovana, Nastavno na Vaš Zahtjev za pristup informacijama, dostavljamo traženu informaciju kako slijedi: - poštanska adresa za podnošenje pisanog pr...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Vodovod Labin je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana, u privitku Vam dostavljamo Odgovor na zahtjev za pristup informacijama sa traženim informacijama. S poštovanjem, Službenik za informiran...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Sisački vodovod je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana,   obavještavam Vas da imate mogućnost podnošenja pisanog prigovora i to na slijedeći način:   1. Osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik...
Poštovana, Pismeni prigovori se mogu uputiti poštanskim putem na adresu: Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A 51 557 Cres Telefak...
Poštovana, Pismeni prigovori se mogu uputiti poštanskim putem na adresu: Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A 51 557 Cres T...