Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 20)

  

Pronađeno 2039 zahtjeva

Poštovani, Prije svega želio bih se ispričati zbog kašnjenja u dostavi traženih podataka. Do kašnjenja je došlo zbog tehničke greške u konfiguraciji...
    Kad ponoć odsvira ura svaka i tisuće čestitki poleti iz mraka jedna velika želja plovi:  nek' Vam se ostvare svi Vaši snovi.   Čestit,  b...
Sredstva EU fondova
Općina Župa dubrovačka je odgovorio podnositelju Belmondo Gagro dana .
Uspješan.
Poštovani, sukladno Vašem traženju, dostavljam podatke. S poštovanjem, Barbara Korda 2013. godina OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE F ZOEU (kn) OPĆINA (...
Poštovani, Dostavljam Vam Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije za 201...
Vlasnički udjeli općine
Općina Župa dubrovačka je odgovorio podnositelju Belmondo Gagro dana .
Uspješan.
Poštovani, Općina Župa dubrovačka ima vlasnički udio u tvrtkama: 1. Čistoća d.o.o.- 5,49% 2. Boninovo d.o.o.- 8,8% 3. Vrtlar Dubrovnik d.o.o.- 8,40% 4...
LP   Općina Mihovljan Mihovljan 48 49252 Mihovljan
Troškovi radnog posjeta Predsjednice u Kanadu
Predsjednica Republike Hrvatske je odgovorio podnositelju Pero Mitric dana .
Djelomično uspješno.
Poštovani, U privitku Vam dostavljamo odgovor na Vaš zahtjev za pristup informacijama. Molimo Vas da potvrdite primitak istog. S poštovanjem, Služben...
Poštovani, Traženi podaci o broju bolničkih kreveta su javni i možete ih pronaći na http://www.hzjz.hr/publikacije/statisticki-ljetopis/, za sve ustan...
Poštovani, u privitku dostavljamo dopis. S poštovanjem, Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije
  Poštovani, U privitku Vam prosljeđujemo Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu koje je dostavljeno povjeren...
Naknada za oduzetu imovinu RKT Župa sv. Marka evanđeliste
Grad Zagreb je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Djelomično uspješno.
Poštovana gospođo Skender, temeljem čl.23.st.1.t.1 Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), u privitku Vam dostavljam s...
Troškovnik izrade Programa natječaja
za Grad Zagreb od Miroslav Poje. Komentar od Miroslav Poje dana .
Djelomično uspješno.
Poštovana Sonja, tijelo javne vlasti je objedinilo moje zahtjeve: http://imamopravoznati.org/request/protokol_o_natjecaju#comment-1451 Lijep pozdrav...
Poštovani, nakon Vašeg primljenog e-maila provjerili smo račun Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije na web stranici http://izv...
Poštovani, Temeljem vašeg zahtjeva za pristup informacija od 04. prosinca 2016. godine u privitku Vam dostavljamo dopis sa traženom dokumentacijom u di...
Poštovani, Temeljem Vašeg upita, odgovaramo kako slijedi: 1. Provodi li Vaš ured ili Vaši predstavnici u Povjerenstvu za viškove i manjkove provjeru...
Protokol o natječaju
za Grad Zagreb od Miroslav Poje. Komentar od Miroslav Poje dana .
Uspješan.
Poštovani, hvala na informaciji. Na žalost, nisam bio upoznat s preporukom pa sam tijelu javne vlasti uplatio traženi iznos. Slijedeći put ću se sva...
Poštovani, u svezi Vašeg upita od 23. studenoga 2016. (iako niste postupili po zahtjevu za dopunu Vašeg zahtjeva od 28. studenoga 2016.) obavješta...
Poštovani, U prilogu Vam dostavljamo dopis KLASA: UP/I-008-01/16-01/27, URBROJ: 2109-01-05-03/3-16-04 od 08. prosinca 2016. godine, a u vezi Vašeg...
Iznos plaće direktora Groblja Dubac
Općina Župa dubrovačka je odgovorio podnositelju Belmondo Gagro dana .
Uspješan.
Poštovani,   sukladno Vašem traženju dostavljam Vam tražene informacije:   1.    Groblje Dubac d.o.o. ima dvoje zaposlenih - direktora i tajnic...
Pregled trgovačkih društava u vlasništvu Grada Kutine
Grad Kutina je odgovorio podnositelju David Tadis dana .
Uspješan.
Poštovani, U privitku izvolite traženi popis trgovačkih društava u vlasništvu Grada Kutine. Srdačan pozdrav, Službenica za informiranje Bernarda Grd...
Izvještaj o radu 2013, 2014, 2015
Razvojna agencija Mrav, Kutina je odgovorio podnositelju David Tadis dana .
Uspješan.
Poštovani, tražena dokumentacija je u prilogu. Lijep pozdrav, Vlado Vujica Voditelj projekata Razvojna agencija MRAV d.o.o. Tržna 8 / 44320 K...
Poštovani, Šaljem Vam u privitku Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu. Napominjem da se spomenuto Izvješće nala...
Poštovani, Temeljem Vašeg zahtjeva za dostavom Izvješća o provedbi ZPPI za 2015. godinu, U privitku Vam dostavljam isto. Lijepi pozdrav, Alenka Bašić...
        REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU...
Poštovani.   U prilogu Vam dostavljamo dopis KLASA: 008-01/16-01/14, URBROJ: 2137-01-16-4 od 1. prosinca 2016. godine s traženim  informacijama, a...