Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 5)

  

Pronađeno 2096 zahtjeva

Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
VIOP, Pregrada je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana,   Informacije o kontaktima za podnošenje prigovora u VIOP d.o.o. su kako slijedi:   ·         poštanska adresa za podnošenje prigov...
Poštovana Poštanska adresa za podnošenje prigovora je Stara cesta 3,53270 Senj Telefax: 881-300 Elektronička pošta:[e-mail adresa] Ili [Vodovod Hrvat...
Poštovana, ispričavamo se zbog kašnjenja sa odgovorom, imali smo tehničkih problema. Navodimo Vam informaciju o kontaktima za podnošenje prigovora: 1...
Poštovani,         svoje prigovore možete poslati na adresu Zelinske komunalije d.o.o., K. Krizmanić 1, Sv. I. Zelina, putem faxa 01/ 2060 716 ili p...
Poštovana, Prigovor se može podnijeti na: -e-mail: [Termalni vodeni park Aqua Balissae putnička agencija, Daruvar e-mail za zahtjeve] -adresa: Termaln...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Lopar Vrutak, Lopar je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana,   prigovor je moguće podnijeti pismenim putem na adresu:   Lopar Vrutak d.o.o. Lopar 381/a 51281 Lopar   putem emaila [Lopar...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Primošten odvodnja je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana, Tražene informacije su u nastavku: - poštanska adresa za podnošenje prigovora Primošten odvodnja d.o.o. Sv. Josipa 7 22202 Primošten - t...
Poštovani, Dostavljamo Vam informacije o kontaktima za podnošenje prigovora: - poštanska adresa: Komunalno poduzeće Gornja Rijeka d.o.o., Trg Sidoni...
Poštovana gospođo Radoš, temeljem Vašeg zahtjeva radi ostvarivanja prava na pristup informaciji, obavještavam Vas da su sve informacije o kontaktima z...
Poštovana, GKP ČAKOM d.o.o. je upoznat s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, tako da u poslovnim prostorijama ima istaknutu obavijest o načinu podno...
Poštovana,   Tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac, već godinama posluje u skladu sa Zakona o zaštiti  potrošača. U sladu sa člankom 10....
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Unikom, Osijek je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana, obavještavam Vas kako je tražena informacija objavljena na službenoj stranici Unikom d.o.o., u rubrici "kontakt". poveznica: [1]http://...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Novokom, Novska je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Dana 13-07-2017 21:21, Zdenka Radoš je napisao(la):...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Univerzal, Đakovo je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Cijenjena gđo Radoš, Univerzalove su kontaktne adrese sljedeće: - poštanska: Univerzal d.o.o., Vladimira Nazora 68, 31400 Đakovo - elektronička: [e-m...
Poštovana, Osim što se sve navedeno može vrlo lako pronaći na stranicama Općine Malinska-Dubašnica dostavljamo Vam i ovdje naše kontakte za podnošenj...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Urbanizam, Valpovo je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovani, u privitku dostavljamo odgovor. Lp
Poštovana, nastavno na Vaš mail zahtjev ovim putem Vam u privitku šaljem Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača, a koja je vidljivo istakn...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Usluga, Pazin je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovani, U nastavku dostavljamo informaciju o kontaktima za podnošenje prigovora: - poštanska adresa: usluga d.o.o. , Pazin, šime Kurelića 22 - tele...
Poštovani, dostavljamo tražene podatke: - poštanska adresa za podnošenje prigovora: VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o.,21485 KOMIŽA, Riva Svetog M...
Poštovani,   Primili smo Vaš upit o adresama na koje potrošači mogu podnijeti prigovor. Za našu ustanovu koja ima jednistvenu adresu za primanje...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Hvarski vodovod je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovani,   Adresa za slanje prigovora je: Hvarski vodovod d.o.o. (odjel komercijale) Radičina b.b. 21465 Jelsa   Fax: 021/778 261  ...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Risnjak - Delnice je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana, dostavljam tražene podatke. Poštanska adresa za  dostavljanje prigovora je: Risnjak-Delnice d.o.o., Školska 24, 51300 Delnice Telefaks z...
Poštovana, vezano uz Vaš upit povratno dostavljamo tražene podatke (isti su objavljeni na našoj web stranici - rubrika Kontakti) 1. Prigovori i rekla...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Vrilo, Pirovac je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Dana 2017-07-13 21:22, Zdenka Radoš je napisao(la):...
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Komunalac, Slunj je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Uspješan.
Poštovana, potrošači mogu podnositi prigovore na sljedeće načine: Poštom na adresu: KOMUNALAC d.o.o. SLUNJ, Petra Svačića 5, 47240 Slunj Telefaksom na...