Pregledajte i pretražite zahtjeve (page 7)

  

Pronađeno 3574 zahtjeva

Poštovani ! U privitku ostavljamo dopunu vašeg zahtjeva - Zapisnik Vijeća roditelja. S poštovanjem, tajnica KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆ...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Đuro Pilar, Slavonski Brod je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Čeka klasifikaciju.
Poštovani, Slijedom Vaše e-pošte od 01. siječnja 2018. godine koju je Osnovna škola "Đuro Pilar" zaprimila 02. siječnja 2018. godine, a vezano za Va...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Općina Štitar je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani , kako nemamo projekt izgradnje javne rasvjete u ulici J.J. Strossmayera u PDF formatu, dostavljamo Vam skenirane dijelove projekta, s pri...
Cijena vode i odvodnje
Općina Ivankovo je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, u privitku je odgovor na Vaš zahtjev od 7. siječnja 2018. Srdačan pozdrav Mirjana Vranić, službenica za informiranje
Poštovani,   Nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, ovim putem Vas obavještavamo kako je isti djelomično usvojen. Slijedom naprijed n...
Cijena vode i odvodnje
Grad Ilok je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, vezano za Vaš zahtjev za pristup informacijama od 07. siječnja 2018. god., te Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), u...
Financiranje medija
Općina Josipdol je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Uspješan.
Poštovana, danas tijekom dana zaprimili smo obavijest  Povjerenice za informiranje i ostale zatečeni činjenicom da ste poslali prigovor da se nismo...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Bakar je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Uspješan.
Quoting Igor Valentin <[ZPPI #5541 email]>:...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Petrijevci, Petrijevci je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Čeka klasifikaciju.
  Z A P I S N I K sa 1. konstituirajuće sjednice Vijeća roditelja Osnovne škole Petrijevci održane u četvrtak,...
Poštovani, u privitku va, šaljemo neusvojeni Zapisnik s Vijeća roditelja koji je održan u 2017./2018. školskoj godini i koji još nije usvojen jer se...
Poštovani, temeljem Vašeg zahtjeva za dopunu našeg odgovora dostavljamo Vam Zapisnike sa sjednica Vijeća roditelja. Zapisnik sa 1. sjednice Vijeća r...
Financiranje medija
Općina Gradište je odgovorio podnositelju Melisa Skender dana .
Uspješan.
Poštovana! U prilogu Vam dostavljamo tražene informacije. Previdom Vam nismo dopis dostavili ranije. poz Dana 21. listopada 2017. u 12:43 Melisa Sk...
Poštovani, Na temelju vašeg zahtjeva za dostavu informacija sukladno članku 137. Zakona o odgoju i obrazovanju u Osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08...
Poštovani, dostavljamo Vam skenirani zapisnik. S poštovanjem ravnatelj Tihomir Benke
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Općina Gradište je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani! U prilogu Vam dostavljamo tražene dokumente poz Dana 4. siječnja 2018. u 21:13 Ilija Tikvić <[1][ZPPI #6161 email]> je napisao/la:    ...
Poštovani, u prilogu Vam dostavljam dopunjenu informaciju, kao što ste u prethodnom zahtjevu zatražili. Zapisnik Vijeća roditelja je skeniran i umetn...
Poštovani, U prilogu traženi Zapisnik sa VR OŠ fra Pavla Vučkovića. S poštovanjem!
Poštovani, u privitku vam, na vaš zahtjev, dostavljamo dopunu ranijeg odgovora na zahtjev " Vijeće roditelja u školskoj godini 2017./2018." Dopuna ran...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Općina Nijemci je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, U prilogu proslijeđujem traženo sukladno Vašem zahtjevu za pristup informacijama od 4. Siječnja 2018.g. S poštovanjem, Općina Nijemci Sandra...
Poštovani, Sukladno Vašem traženju, obavještavamo Vas sljedeće: - Vijeće roditelja Osnovne škole Lapad, Dubrovnik za 2018/2019 školsku godinu ustroj...
Poštovani, u privitku Vam šaljemo zapisnike s 1. i 2. Vijeća roditelja OŠ Plitvička jezera LP, Vanda Pivelja
Cijena vode i odvodnje
Općina Borovo je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, U prilogu Vam dostavljamo tražene podatke vezano za Cijenu vode i odvodnje za područje Općine Borovo. Srdačan pozdrav Slobodanka Stevanov...
Cijena vode i odvodnje
Općina Nijemci je odgovorio podnositelju Ilija Tikvić dana .
Uspješan.
Poštovani, U prilogu Vam dostavljam odgovor na Vaš zahtjev za PPI, predmet: Cijene vode i odvodnje od 7.1.2018.g. S poštovanjem, Sandra Božanović
OŠ MILAN AMRUŠ SLAVONSKI BROD KLASA: 053-01/18-01-02 URBROJ: 2178-01-09/18-04 Poštovani, Dostavljam Vam nadopunu odgovora na Vaš zahtjev Vijeće rod...
Vijeće roditelja u školskoj godini 2017/2018
Osnovna škola Meje, Split je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Uspješan.
Poštovani, U prilogu Vam šaljem pod točkom 6.) Zapisnike sjednica Vijeća roditelja u pdf.(4 zapisnika). Tri sjednice su verificirane,a 4. Nije. Pod...