Pregledajte i pretražite zahtjeve

  

Pronađeno 569 zahtjeva

Nakon 580 dana postupka u tijeku, zahtjev je zaključno odbijen rješenjem Povjerenika za informiranje. Na dan 23.6.2017. zaprimio sam dopis Ministarst...
Ministarstvo je na linku omogucilo preuzimanje u CSV formatu: https://nrcp.mppi.hr/apex/f?p=nrcp:55:2489474554927601::::: Taj skup podataka je kandi...
Danas je dostavljena je predstavka Povjereniku za informiranje putem obrasca Predstavke kada tijelo javne vlasti ne objavljuje skupove podataka u stroj...
Poslana predstavka Povjereniku za informiranje, Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Postanskim putem zaprimljeno je rjesenje Ministarstva kulture kojim se odbija pristup informacijama. Klasa UP/I-023-03/17-01/0006 Urbroj 532-06-01-0...
Savjet od administratorskog tima Imamo pravo znati za podnositelja zahtjeva: Tijelo javne vlasti postupilo je nezakonito. Ako podnositelj zahtjeva tr...
Poštovani,   nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u prilogu Vam dostavljamo dopis.   S poštovanjem, [1]1488369328612_PastedImage...
Službenik za informiranje Grada Zagreba, na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama postupajući u povodu zahtjeva, donosi...
Katalog zaštićenih informacija
Dodatna poruka poslana je Hrvatska gospodarska komora, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .
Ne posjedujemo informacije.
Za: Snježana Poje, HGK U Zagrebu 4. lipnja 2017. POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE (putem tijela javne vlasti) Jurišićeva 19 10 000 Zagreb ŽALITELJ:...
Za: Dinka Pančić, ZGH U Zagrebu 4. lipnja 2017. POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE (putem tijela javne vlasti) Jurišićeva 19 10 000 Zagreb ŽALITELJ: M...
Poštovani, Vezano za Vaš niže navedeni zahtjev u privitku dostavljamo priloženo rješenje uz napomenu kako su nadzorne kamere koje su bile predmetom ob...
Poštovani g. Hoffman,   Slijedom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, u privitku Vam dostavljamo rješenje ovog javnopravnog tijela.    ...
Ostvaren je napredak Ministarstva financija - po žalbi korisnika Miroslava Schlossberga u vezi ponovne uporabe Registra neprofitnih organizacija http:...
Registar povlastica (otvaranje baze podataka)
Hrvatska obrtnička komora, Zagreb je odgovorio podnositelju Lana Podgoršek dana .
Ne posjedujemo informacije.
  Poštovana,   U prilogu vam dostavljam rješenje o odbacivanju vašeg zahtjeva za pristup informaciji,   S poštovanjem,   Službenik za in...
Zatraženi dokument je u izradi.
povlašteni krediti za članove NO
Hrvatska poštanska banka, Zagreb je odgovorio podnositelju Duje Prkut dana .
Odbijen.
Poštovani, U privitku Vam dostavljamo odgovor Hrvatske poštanske banke. Srdačan pozdrav, Službenik za informiranje Hrvatska poštanska banka d.d....
Poštovani, Sukladno Vašem upitu od dana 21. travnja, a koji ste podnijeli pozivajući se na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama, pozivate se...
Tijelo je odgovorilo pisanim putem redovitom poštom dostavljenom 28.04.2017-02.05.2017. sa sljedećim sadržajem: --- Klasa: UP/I 008-02/17-02/02 Ur....
Poštovani gospodine Šterc, Slijedom Vašeg zahtjeva kojeg ste ovom Ministarstvu uputili temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Narod...
Broj pristupa internetskim stranicama tzv. Registra dužnika
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo financija, Zagreb od strane Duje Prkut dana .
Ne posjedujemo informacije.
Za: Marina Mikulić Boss Poštovana, Zahvaljujem na odgovoru. Zahtjev ću uputiti direktno na službenika za informiranje Porezne uprave. Podsjećam...
Poštovani, nastavno na vaš upit, obaviještavamo vas kako Pravilnik ili kodeks nemamo. Naime sukladno članku 112.st.13 Zakona o znanstvenoj djelatnost...
Poštovani! Vezano uz Vaš upit o etičkom povjerenstvu i pravnoj regulaciji ove problematike na Institutu za oceanografiju i ribarstvo želimo Vas obavije...
Upravo kako je Sveučilište odgovorilo: "Slijedom navedenoga, svaka sastavnica svojim internim aktima uređuje određene načine plaćanja školarina (obročn...
Interna istraga Vlade o putnim nalozima
Predstavka poslan Vlada Republike Hrvatske, Zagreb od strane Duje Prkut dana .
Odbijen.
Za: Ida Ćosić Poštovana, Zahvaljujem na odgovoru. S poštovanjem, Duje Prkut
Putem dopisa tijela javne vlasti klasa 032-01/15-01/65, urbroj 513-03-05-17-20 od 27. ozujka 2017, dostavljeno je Rjesenje Povjerenika za informiranje:...