Pregledajte i pretražite zahtjeve

  

Pronađeno 553 zahtjeva

Poštovani, nastavno na vaš upit, obaviještavamo vas kako Pravilnik ili kodeks nemamo. Naime sukladno članku 112.st.13 Zakona o znanstvenoj djelatnost...
Poštovani! Vezano uz Vaš upit o etičkom povjerenstvu i pravnoj regulaciji ove problematike na Institutu za oceanografiju i ribarstvo želimo Vas obavije...
Interna istraga Vlade o putnim nalozima
Predstavka poslan Vlada Republike Hrvatske od strane Duje Prkut dana .
Odbijen.
Za: Ida Ćosić Poštovana, Zahvaljujem na odgovoru. S poštovanjem, Duje Prkut
Putem dopisa tijela javne vlasti klasa 032-01/15-01/65, urbroj 513-03-05-17-20 od 27. ozujka 2017, dostavljeno je Rjesenje Povjerenika za informiranje:...
Putem dopisa tijela javne vlasti klasa UP/I-032-01/15-01/09 urbroj 513-03-05-17-7 od 5. travnja 2017. dostavljeno je Rjesenje Povjerenika za informiran...
Vezano uz rjesenje povodom zahtjeva za pristup informacijama na sljedecem linku: http://imamopravoznati.org/request/baza_prijevoda_djela_hrvatske_kn#co...
Poštovani, U privitku Vam dostavljam Rješenje o odbacivanju zahtjeva. S poštovanjem, Službenica za informiranje Mladenka Jurčić
Kapacitet i popunjenost vrtića
Dječji vrtić Kaštela, Kaštel Stari je odgovorio podnositelju Zdenka Radoš dana .
Odbijen.
poštovana ! U privitku odstavljamo odgovor na vaš zahtjev srdačan pozdrav, Vjekoslava Grgantov
Strateški plan Općine Velika Ludine - pro bono dio
Općina Velika Ludina je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovani, Temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama u privitku vam dostavljamo traženi odgovor. Jelena Petreković, službenik za informiran...
Da li se može zatražiti dostava svih podataka o pozivima i porukama s brojeva telefona (izlist svih pozibva u elektronskom obliku) koji se plaćaju iz p...
Dress code u hrvatskim školama
Osnovna škola Jurja Šižgorića, Šibenik je odgovorio podnositelju Hanna Mohar dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovana, ovo tijelo javne vlasti nije nadležno komentirati navedene informacije te vas molim da zahtjev uputite na adresu OŠ Jurja Šižgorića. Srdača...
Dress code u hrvatskim školama
Osnovna škola Julija Benešića, Ilok je odgovorio podnositelju Hanna Mohar dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovana,  Oš Julija Benešića  nema propisan kodeks  odijevanja učenika i učitelja. S poštovanjem  Ravnatelj: Bošnjak Miroslav, prof.
Mozda se radi o ovom clanku: http://www.glasistre.hr/vijesti/arhiva/335886
Dana 20.03.2017 zaprimljen je dopis Zagrebackog holdinga, klasa ZGH-04-15-75, urbroj 01-10-03-17-54, od 15.3.2017., kojim se dostavlja spis rjesenja Po...
Dana 20.03.2017 zaprimljen je dopis Zagrebackog holdinga, klasa ZGH-04-15-75, urbroj 01-10-03-17-54, od 15.3.2017., kojim se dostavlja spis rjesenja Po...
Dana 20.03.2017 zaprimljen je dopis Zagrebackog holdinga, klasa ZGH-04-15-75, urbroj 01-10-03-17-54, od 15.3.2017., kojim se dostavlja spis rjesenja Po...
Dana 20.03.2017 zaprimljen je dopis Zagrebackog holdinga, klasa ZGH-04-15-75, urbroj 01-10-03-17-54, od 15.3.2017., kojim se dostavlja spis rjesenja Po...
Izgradnja cementare u Kruševu
Dodatna poruka poslana je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta od strane Ivan Matić dana .
Ne posjedujemo informacije.
Za: Pisarnica Poštovani, zahvaljujem na vašem odgovoru!! S poštovanjem, Ivan Matić
Lista poreznih dužnika _ Agrokor
Ministarstvo financija je odgovorio podnositelju Duje Prkut dana .
Odbijen.
Poštovani, Adresa elektroničke pošte nije dovoljna želite li da se Vaš zahtjev tretira sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Molimo da nam...
Napomena za podnositelja zahtjeva: Žalba je upravni postupak što znači da mora biti vlastoručno potpisana. Žalba protiv rješenja dostavlja se putem t...
  Poštovana,   S obzirom da ste u zahtjevu za pristup informacijama koji ste uputili Ministarstvu uprave putem e-maila, naveli da Vam se informa...
Izvješće o stanju okoliša grada Zagreba od 2010. do 2016.
Grad Zagreb je odgovorio podnositelju Ina Volmut dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovana gospođo Volmut,   temeljem članka 23. stavka 1. točke 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15), a vezan...
Imena sudaca-izvjestitelja
Ustavni sud Republike Hrvatske je odgovorio podnositelju Duje Prkut dana .
Odbijen.
____________________________________ Tatjana Brajković Ustavni sud Republike Hrvatske 10000 Zagreb, Trg sv. Marka 4 Tel.  6400-200 Fax. 6400-001...
Podatci o usluzi Moja pošta
Hrvatska pošta, Zagreb je odgovorio podnositelju Igor Valentin dana .
Odbijen.
Poštovani, vezano uz zatraženu dopunu dostavljenih informacija, HP - Hrvatska pošta d.d., donijela je Rješenje kojim je odlučila o navedenom i koje Va...
Cijena vode u Hrvatskoj
Hrvatske vode, Zagreb je odgovorio podnositelju Jelena Prtorić dana .
Odbijen.
Poštovani,   Na temelju Vašeg cijenjenog Zahtjeva za pristup informacijama, odgovaramo Vam da dokument koji tražite ne postoji.   Ujedno Vas u...