Pregledajte i pretražite zahtjeve

  

Pronađeno 576 zahtjeva

Za: Državna geodetska uprava, Zagreb U Zagrebu 14. kolovoza 2017. POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE Jurišićeva 19 10 000 Zagreb ŽALITELJ: Miroslav Sc...
Eventualni aneksi ugovora
za Grad Zagreb od Miroslav Poje. Komentar od Miroslav Poje dana .
Ne posjedujemo informacije.
Poštovani, javili su mi poštom kako nema sklopljenih aneksa/dodataka.
Postovana gdo. Kostic, Zaprimio sam vas email na svoj privatni email a ne na adresu putem koje sam slao zahtjev ([1][ZPPI #856 email]). Molim vas da...
Medijska priopćenja
Sveučilište u Zagrebu je odgovorio podnositelju Marko Kovacic dana .
Odbijen.
informacijama, a povodom VaĹĄeg zahtjeva za pristup
Klasa UP/II-008-07/16-01/411 Urbroj 401-01/05-17-4 Zagreb, 7.7.2017 Povjerenica za informiranje povodom zalbe izjavljene protiv rjesenja HZJZ-a, ur...
Zagreb, 6. srpnja 2017. RJEŠENJE o zahtjevu za pristup informacijama Poštovana gos...
Dana 3. 7. 2017. poslana je predstavka povjerenici za informiranje u kojoj se žalim na Rješenje.
U Zagrebu 1. srpnja 2017. POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE Jurišićeva 19 10 000 Zagreb TIJELO: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Prisavlj...
Povjerenica za informiranje poslala je na Ured gradonačelnika upozorenje da prije odbijanja zahtjeva nije proveden test razmjernosti i javnog interesa....
Zapisnik o nadzoru upravne inspekcije
Grad Đakovo je odgovorio podnositelju Ivana Slavenski dana .
Odbijen.
Poštovana, U privitku Vam dostavljamo Rješenje o odbijanju zahtjeva za pristup informacijama. Navedeno Rješenje pokušali smo dostaviti preporučeno p...
Nakon 580 dana postupka u tijeku, zahtjev je zaključno odbijen rješenjem Povjerenika za informiranje. Na dan 23.6.2017. zaprimio sam dopis Ministarst...
Ministarstvo je na linku omogucilo preuzimanje u CSV formatu: https://nrcp.mppi.hr/apex/f?p=nrcp:55:2489474554927601::::: Taj skup podataka je kandi...
Danas je dostavljena je predstavka Povjereniku za informiranje putem obrasca Predstavke kada tijelo javne vlasti ne objavljuje skupove podataka u stroj...
Poslana predstavka Povjereniku za informiranje, Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Postanskim putem zaprimljeno je rjesenje Ministarstva kulture kojim se odbija pristup informacijama. Klasa UP/I-023-03/17-01/0006 Urbroj 532-06-01-0...
Savjet od administratorskog tima Imamo pravo znati za podnositelja zahtjeva: Tijelo javne vlasti postupilo je nezakonito. Ako podnositelj zahtjeva tr...
Poštovani,   nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama u prilogu Vam dostavljamo dopis.   S poštovanjem, [1]1488369328612_PastedImage...
Službenik za informiranje Grada Zagreba, na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama postupajući u povodu zahtjeva, donosi...
Katalog zaštićenih informacija
Dodatna poruka poslana je Hrvatska gospodarska komora, Zagreb od strane Miroslav Schlossberg dana .
Ne posjedujemo informacije.
Za: Snježana Poje, HGK U Zagrebu 4. lipnja 2017. POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE (putem tijela javne vlasti) Jurišićeva 19 10 000 Zagreb ŽALITELJ:...
Za: Dinka Pančić, ZGH U Zagrebu 4. lipnja 2017. POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE (putem tijela javne vlasti) Jurišićeva 19 10 000 Zagreb ŽALITELJ: M...
Poštovani, Vezano za Vaš niže navedeni zahtjev u privitku dostavljamo priloženo rješenje uz napomenu kako su nadzorne kamere koje su bile predmetom ob...
Poštovani g. Hoffman,   Slijedom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, u privitku Vam dostavljamo rješenje ovog javnopravnog tijela.    ...
Ostvaren je napredak Ministarstva financija - po žalbi korisnika Miroslava Schlossberga u vezi ponovne uporabe Registra neprofitnih organizacija http:...
Registar povlastica (otvaranje baze podataka)
Hrvatska obrtnička komora, Zagreb je odgovorio podnositelju Lana Podgoršek dana .
Ne posjedujemo informacije.
  Poštovana,   U prilogu vam dostavljam rješenje o odbacivanju vašeg zahtjeva za pristup informaciji,   S poštovanjem,   Službenik za in...
Zatraženi dokument je u izradi.