Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Financijski izvještaji studentskih zborova u posljednjih 10 godina'.

SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 
Datum izvještaja: 05.04.2016 12:40:04
KONTA PO MJESTIMA TROŠKA
Godina: 2009.  Dat. dokumenta:  od 01.01.2009 do 31.12.2009.  Nivo konta: 14.  Analitički konto:  od 31111 BRUTO PLAĆE do 84522 PRI.ZAJ. 
OD INOZ.T.DRU.,OBR.,M. I SR.POD. - DUGOR..  Mjesto troška: SVE09024 STUDENTSKI ZBOR.  Mjesto troška: SVE09024.  Bez početnih stanja.  
Bez zaključnih stanja.  Bez završnih knjiženja.  
R.br. Konto
Naziv konta
Duguje
Potražuje
Potražni saldo
M T: SVE09024
STUDENTSKI ZBOR
Donos  do 31.12.2008:
  0,00
 273 220,46
 273 220,46
1. 32111
DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI
 1 530,00
  0,00
- 1 530,00
2. 321120
DNEVNICE-INOZEMSTVO PO PN-NALOG 14
 5 201,00
  0,00
- 6 731,00
3. 32113
NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEM.
 7 042,84
  0,00
- 13 773,84
4. 32114
NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽ.PUTU U INOZ.
 23 086,85
  0,00
- 36 860,69
5. 32115
NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽ.PUTU U ZEMLJI
 3 303,09
  0,00
- 40 163,78
6. 32211
UREDSKI MATERIJAL
  254,78
  0,00
- 40 418,56
7. 32214
MATERIJAL I SRED.ZA ČIŠČENJE I ODRŽAV.
  659,58
  0,00
- 41 078,14
8. 32241
MAT. I DIJEL.ZA TEK.I INVEST.ODRŽ.GRAĐ.OBJ.
  169,90
  0,00
- 41 248,04
9. 32242
MAT.I DIJ.ZA TEK.I INVEST.ODRŽ.POSTR.I OPR.
 4 276,08
  0,00
- 45 524,12
10. 32243
MAT.I DIJ.ZA TEK.I INVEST.ODRŽ.TRAN.SRED.
  200,00
  0,00
- 45 724,12
11. 323110
USLUGE TELEFONA
 11 027,29
  0,00
- 56 751,41
12. 32319
OSTALE USLUGE ZA KOMUNIK.I PRIJEVOZ
 24 000,00
  0,00
- 80 751,41
13. 32353
NAJAMNINE ZA OPREMU
 12 460,00
  0,00
- 93 211,41
14. 32391
GRAF. I TISKARSKE USL., USL. KOP. I UVEZ.
 8 075,40
  0,00
- 101 286,81
15. 32392
FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA
 1 583,55
  0,00
- 102 870,36
16. 32399
OSTALE NESPOMENUTE USLUGE
 4 329,60
  0,00
- 107 199,96
17. 32931
REPREZENTACIJA
 4 970,93
  0,00
- 112 170,89
18. 32999
OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.(SVE OSTALO)
 86 092,08
  0,00
- 198 262,97
19. 34311
USLUGE BANAKA
  132,01
  0,00
- 198 394,98
20. 652643
PH OD UPISNINA REDOVNI STUDIJ (POTPORA MINIST.)
  0,00
 132 300,00
- 66 094,98
SVE09024
STUDENTSKI ZBOR
 198 394,98
 132 300,00
- 66 094,98
Saldo razdoblja + donos :
- 66 094,98  +   273 220,46  =   207 125,48
SVEUKUPNO:
 198 394,98
 132 300,00
- 66 094,98
Stranica: 1