Add a widget

To add a widget for analitička podloga za izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za RH, copy and paste the following code to your web page:

The widget will look like this: