Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Odluka o ustupanju materijalnih sredstava donijeta na zatvorenom dijelu 19.sjednice Vlade'.


i
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 008-01/17-07/20 
URBROJ: 50302/28-17-2 
Zagreb, 10. veljače 2017. godine
Centar za mirovne studije 
Sandra Benčić
e-mail: [e-mail adresa]
Predmet: pravo na pristup informaeijama 
- obavijest, daje se
Poštovana,
zaprimili smo Vaš zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji, koji ste uputili 
Vladi Republike Hrvatske, 2. veljače 2017. godine, elektroničkom poštom.
Slijedom navedenog, obavještavamo Vas da ćemo u postupku rješavanja predmetnog 
zahtjeva, zbog traženja većeg broja različitih informaeija, te obveze ovog tijela javne vlasti za 
provođenjem testa razmjernosti i javnog interesa, produžiti rok za postupanje, u skladu s 
člankom 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.).
S poštovanjem,
službenica za infnrmi^^je VladeRH
’-C /
Ida
bsić Duić