Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Odluka o ustupanju materijalnih sredstava donijeta na zatvorenom dijelu 19.sjednice Vlade'.


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 008-01/17-07/20 
URBROJ: 50302/28-17-4 
Zagreb, 3. ožujka 2017. godine
Centar za mirovne studije 
Sandra Benčić
e-mail: [ZPPI #3133 email]
Predmet: pravo na pristup informacijama 
- odgovor, daje se
Poštovana,
sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. 
Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.), u privitku 
dopisa dostavljamo Vam presliku Pregleda zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska 
preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu, kao i presliku Pregleda 
podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske 
unije za 2017. godinu, koji su usvojeni na zatvorenom dijelu sjednice Vlade Republike 
Hrvatske, održane 2. veljače 2017. godine.
Također, obavještavamo Vas da će se navedeni Pregledi ubuduće objavljivati, odnosno 
biti javno dostupni na internetskoj stranici Vlade Republike Hrvatske.
S poštovanjem.
službenica za ii
rm|ranje Vlade RH
•/?
/
V
Ii
osić Duić
Privitak: kao u tekstu