Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Zahtjev za pristup informacijama o kriterijima odabira članova radne skupine za ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama'.