Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Kriteriji i način odabira predstavnika Organizacija civilnog društva u Radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017. - 2020.'.

Date: Thu, 16 Mar 2017 16:35:41 +0100
Subject: Kriteriji i način odabira predstavnika Organizacija civilnog društva u Radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017. - 2020.
From: Centar za mirovne studije <[ZPPI #3188 email]>
To: "Zahtjevi za PPI upućeni prema ULJPPNM" <[ULJPPNM e-mail za zahtjeve]>

Za: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade
Republike Hrvatske

Poštovani,
Molimo Vas da nam temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama
dostavite i na internetskim stranicama Ureda za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina objavite sljedeće informacije i
dokumente:
1. Točne kriterije i način odabira predstavnika organizacija
civilnog društva u Radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana za
borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine
kojima se Ured koristio u procesu odabira, te obrazloženje na koji
način je utvrđeno da predstavnici organizacija koje su odabrane u
Radnu skupinu najbolje odgovaraju na te kriterije.
2. Sadržaj sve 22 prijave organizacija koje su kandidirale osobe u
Radnu skupinu za Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za
razdoblje od 2017. do 2022. godine odnosno:
1.) Izvadak iz registra za organizaciju koja predlaže kandidata
2.) Profil organizacije (opis ciljeva i djelatnosti organizacije)
3.) Kratak opis do sada provedenih aktivnosti na području zaštite i
promicanja ljudskih prava
4.) Pismo obrazloženja prijave na Javni poziv
5.) Ime i prezime osobe koju organizacija predlaže kao kandidata za
člana Radne skupine.

S poštovanjem,

Centar za mirovne studije

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #3188 email]

Je li [ULJPPNM e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Ured za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina Vlade Republike Hrvatske? Ako da, molimo kontaktirajte nas
koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_request/new?body=uljppnm

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read
the latest advice from the Information Commissioner:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guidance-for-authorities

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.


-------------------------------------------------------------------