Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Kriteriji i način odabira predstavnika Organizacija civilnog društva u Radnu skupinu za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017. - 2020.'.


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 022-03/17-08/37 
URBROJ: 50302/28-17-2 
Zagreb, 17. ožujka 2017. godine
URED ZA LJUDSKA PRAVA I
PRAVA NACIONALNIH MANJINA 
gđa Ana Maslac, službenica za 
informiranje
Predmet: pravo na pristup informacijama 
- zahtjev, dostavlja se
Poštovana gospođo Maslać,
u privitku Vam, na daljnje mjerodavno postupanje, dostavljamo zahtjev za 
ostvarivanje prava na pristup informacijama Centra za mirovne studije, kojeg smo zaprimili 
16. ožujka 2017. godine, elektroničkom poštom, putem platforme Imamo pravo znati.
S poštovanjem.
službenica za info/mirayaje Vlade RH
ff&.f
(y
bsić Duić
Privitak: kao u tekstu
O tome obavijest:
Centar za mirovne studije
e-mail: [ZPPI #3188 email]