Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Pregled vlasničkih udjela u trgovačkim društvima'.

TRGOVAČKA DRUŠTVA U 100 % VLASNIŠTVU SDŽ 
 
Županijske ceste Split d.o.o. 
Društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje d.o.o. 
Predsjednik uprave: Jure Šundov 
Ruđera Boškovića 22, 21000 SPLIT 
Telefon: +385 (0) 21 470 884 
Fax: +385 (0) 21 470 886 
e-mail: [e-mail adresa] 
 
Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. 
društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom 
Direktor: Tomislav Šuta 
Vukovarska 148b, 2100 Split 
Telefon: +385 (0)21 682 821 
Email: [e-mail adresa] 
 
 
TRGOVAČKA DRUŠTVA U DJELOMIČNOM VLASNIŠTVU SDŽ 
 
Vodoprivreda Split d.d. 33,3333 % 
dioničko društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i 
građevinarstvo 
Direktor: Predrag Zekić 
Don Frane Bulića 171, 21210 Solin 
Tel: +385 (0)21 246 200 
Fax: +385 (0)21 217 598 
E-mail: [e-mail adresa] 
 
Cetina d.d. Sinj 45,3231 %  
dioničko društvo za gradnju vodnih građevina 
Direktor: Boško Barać 
M. Buljana 35, 21230 Sinj 
Telefon: +385 (0)21 821 528 
E-mail: [e-mail adresa] 
 
Vodoprivreda Vrgorac d.d. 33,0162 % 
dioničko društvo za gradnju vodnih građevina 
Direktor: Mate Jelavić 
Težačka 3, 21 276 Vrgorac 
Telefon: +385 (0)21 674 177 
E-mail: [e-mail adresa] 
 
Vodovod Imotske krajine d.o.o. 2,9994 % 
Direktor: Luka Ćorić 
Blajburška ul. 133, 21 260 Imotski 
Tel.     +385 (0)21 843 533  
Fax:    +385 (0)21 670 448 
Email: [e-mail adresa] 

 
Regionalna veletržnica Split 1,7113 % 
Direktor: Mario Meštrović 
Kamen, 4. gardijske 47, 21000 Split 
Tel: +385 (0)21 325 556 
Fax: +385 (0)21 325 776 
e-mail: [e-mail adresa] 
 
 
Tehnološki centar Split 9,2308 % 
društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje novih tehnologija, inovacija i 
poduzetništva 
Direktor: Ivan Špar 
Kopilica 5, 21 000 Split 
Tel/Fax: +385 (0)21 393 333 
Email: [e-mail adresa] 
 
Zračna luka Split 15,000 % 
Direktor uprave: Lukša Novak 
Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, 21217 Kaštel Štafilić 
Telefon: 021 203 555 
Fax: 021 203 422 
Telex: 26150 AERST RH