Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Broju odjavljenih prebivališta'.