Add a widget

To add a widget for Evidencija o izdanim suglasnostima za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, copy and paste the following code to your web page:

The widget will look like this: