Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Zahtjev za procjenom godišnjih troškova provedbe prijedloga Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji'.


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 008-01/17-07/63 
URBROJ: 50302/28-17-2 
Zagreb, 29. lipnja 2017.
MINISTARSTVO HRVATSKIH
BRANITELJA
gđa Ines Milun, službenica za
informiranje

Predmet: zahtjev za pristup informacijama 
- ustupa se
Poštovana,
korisnica prava na pristup informacijama, gospođa Sandra Benčić, Centar za mirovne 
studije, uputila je 27. lipnja 2017. godine. Vladi Republike Hrvatske, zahtjev za ostvarivanje 
prava na pristup informacijama, elektroničkom poštom.
Slijedom navedenog, sukladno članku 21. stavku 1. Zakona o pravu na pristup 
informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.), u privitku dopisa, ustupamo Vam 
predmetni zahtjev na daljnje mjerodavno postupanje.
S poštovanjem.
službepiga za inforrniranje Vlade RH 
4dymić Duić
?ir
,
I
Hiir
Privitak: kao u tekstu
O tome obavijest;
Centar za mirovne studije 
Sandra Benčić 
Selska cesta 112 a
e-mail: [ZPPI #3952 email]