Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Zahtjev za procjenom godišnjih troškova provedbe prijedloga Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji'.