Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Sporazum Vlade RH sa sindikatima javnih službi'.


w
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 008-01/17-07/72 
URBROJ: 50302/28-17-2 
Zagreb, 28. srpnja 2017. godine
Miroslav Schlossberg
e-mail: [ZPPI #4241 email]
Predmet: pravo na pristup informaeijama 
- odgovor, daje se
Poštovani,
sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. 
Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.), nastavno na 
Vaš zahtjev od 22. srpnja 2017. godine. Vlada Republike Hrvatske je u razdoblju od 2006. do 
2017. godine sa sindikatima javnih službi potpisala sljedeće sporazume;
- Temeljni kolektivni ugovor od 9. ožujka 2017. (Narodne novine, broj 24/17.)
- Dodatak II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim 
službama od 10. prosinca 2013. godine (Narodne novine, broj 150/13.)
- Temeljni kolektivni ugovor od 12. prosinca 2012. godine (Narodne novine, broj 141/12.)
- Izmjene i dopune Dodatka o osnovici za plaće u javnim službama od 26. listopada 2011.
- Temeljni kolektivni ugovor od 4. listopada 2010. (Narodne novine, broj 115/10.)
- Dodatak Sporazumu o osnovici za plaće u javnim službama od 13. svibnja 2009.
- Dodatak IV. Temeljnom kolektivnom ugovoru od 11. prosinca 2007.
- Temeljni kolektivni ugovor od 31. srpnja 2007. (Narodne novine, broj 84/07.)
- Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru (Narodne novine, broj 28/06.)
- Sporazum o osnovici za plaće u javnim službama od 23. studenoga 2006.


u odnosu na dio zahtjeva kojim tražite dostavu preslike sporazuma potpisanog krajem 2016. 
godine, obavještavamo Vas daje Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u 
javnim službama objavljen u službenom listu Republike Hrvatske - Narodnim novinama, broj 
24/17.
S poštovanjem.
službenica za in^i|jir£mje Vlade RH
•»Cosi^-jDuić
\
1
\\