Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Putni troškovi za Nakića, ministra zdravlja u 13. sazivu Vlade RH za 2016 godinu'.