Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Putni troškovi za Oreškovića, predsjednika Vlade u 13. sazivu Vlade RH za 2016 godinu'.


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
KLASA: 008-01/17-07/85
URBROJ: 50302/28-17-8 
Zagreb, 17. listopada 2017. godine
Cvijeta Senta
e-mail: [e-mail adresa]
Predmet: pravo na pristup informacijama 
- odgovor, daje se
Poštovana,
sukladno članku 23. stavku 1. točki 1., a u vezi s člankom 17. stavkom 1. točkom 2. 
Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13., 85/15.), a nastavno na 
Vaš zahtjev od 7. rujna 2017. godine, kojim se traži dostava troškova službenih putovanja 
predsjednika Vlade Tihomira Oreškovića, u 13. sazivu Vlade Republike Hrvatske, za 2016. 
godinu, dostavljamo Vam sljedeći odgovor:
A)  Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja 
službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju:
Ukupan broj službenih putovanja: 32 
Službena putovanja u zemlji: 18 
Službena putovanja u inozemstvo: 14
B)  Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko 
razdoblje:
16
C)  Broj osoba u pranji po pojedinom službenom putovanju:
Službeni put u Ljubljanu, 29.01.2016. - 29.01.2016., Ljubljana, 3 
Službeni put u Bruxelles, 17.02.2016. - 20.02.2016., Bruxelles, 4 
Službeni put u London, 21.02.2016. - 22.02.2016., London, 3 
Službeni put u Berlin, 01.03.2016. - 01.03.2016., Berlin, 3 
Službeni put u Bruxelles, 07.03.2016. - 08.03.2016., Bruxelles, 4 
Službeni put u Bruxelles, 17.03.2016. - 18.03.2016., Bruxelles, 4 
Službeni put u Osijek, 23.03.2016. - 23.03.2016., Osijek, 3
Službeni put Vukovarsko-srijemskoj županiji, 31.03.2016. - 01.04.2016., Vukovar, 2


Službeni put u Dubrovnik, 04.04.2016, - 04,04.2016., Dubrovnik, 2
Službeni put u Rim, 07.04.2016. - 07.04.2016., Rim, 3
Službeni put u Jasenovac, 22.04.2016. - 22.04.2016., Jasenovac, 5
Službeni put u Miinchen, 25.04.2016. - 25.04.2016,, Miinchen, 3
Službeni put u Okučane, 01.05.2016. - 01.05.2016., Okučani, 2
Službeni put u Split, 06.05.2016. - 07.05.2016., Split, 2
Službeni put u Poreč, 13.05.2016. - 13.05.2016., Poreč, 2
Službeni put u Pariz, 30.05.2016. - 31.05.2016., Pariz, 4
Službeni put Bruxelles, 28.06.2016. - 29.06.2016., Bruxelles, 5
Službeni put u Split, 29.06.2016. - 30.06.2016., Split, 2
Službeni put u Pariz, 04.07.2016. - 04.07.2016., Pariz, 3
Službeni put u Karlovac, 18.07.2016. - 18.07.2016., Karlovac, 4
Službeni put u Okučane, 20.07.2016. - 20.07.2016., Okučani, 2
Službeni put Ličko-senjskoj županiji, 21.07.2016. - 21.07.2016., Gospić, 1
Službeni put u Kutinu, 27.07.2016. - 27.07.2016., Kutina, 2
Službeni put u Knin, 05.08.2016. - 05.08.2016., Knin, 3
Službeni put u Sinj, 07.08.2016. - 07.08.2016., Sinj, 2
Službeni put u Metković/Ploče, 13.08.2016. - 13.08.2016., Metković/Ploče, 2
Službeni put u Barban, 21.08.2016. -21.08.2016., Barban, 2
Službeni put u Berlin, 27.08.2016. - 27.08.2016., Berlin, 3
Službeni put u Ludbreg, 04.09.2016. - 04.09.2016., Ludbreg, 2
Službeni put u Bratislavu, 16.09.2016. - 16.09.2016., Bratislava, 3
Službeni put u Split, 16.09.2016. - 17.09.2016., Split, 3
Službeni put u Beč, 24.09.2016. - 24.09.2016., Beč, 3
D)  Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom putovanju: 
Službeni zrakoplov korištenje u 14 službenih putovanja, te 2 puta djelomično.
Službeni put u Bruxelles, 17.02.2016. - 20.02.2016., korišten Vladin zrakoplov 
Službeni put u London, 21.02.2016. - 22.02.2016., korišten Vladin zrakoplov 
Službeni put u Berlin, 01.03.2016. - 01.03.2016., korišten Vladin zrakoplov 
Službeni put u Bruxelles, 07.03.2016. - 08.03.2016., korišten Vladin zrakoplov 
Službeni put u Bruxelles, 17.03.2016. - 18.03.2016., korišten Vladin zrakoplov 
Službeni put u Dubrovnik, 04.04.2016. - 04.04.2016., korišten Vladin zrakoplov 
Službeni put u Rim, 07.04.2016. - 07.04.2016., korišten Vladin zrakoplov 
Službeni put u Miinchen, 25.04.2016. - 25.04.2016., korišten Vladin zrakoplov 
Službeni put u Pariz, 30.05.2016. - 31.05.2016., korišten Vladin zrakoplov 
Službeni put Bruxelles, 28.06.2016. - 29.06.2016., korišten Vladin zrakoplov 
Službeni put u Split, 29.06.2016. - 30.06.2016., djelomično 
Službeni put u Pariz, 04.07.2016. - 04.07.2016., korišten Vladin zrakoplov 
Službeni put u Berlin, 27.08.2016. ~ 27.08.2016., korišten Vladin zrakoplov 
Službeni put u Bratislavu, 16.09.2016. - 16.09.2016., korišten Vladin zrakoplov 
Službeni put u Split, 16.09.2016. - 17.09.2016., djelomično 
Službeni put u Beč, 24.09.2016. - 24.09.2016., korišten Vladin zrakoplov
Napomena: informacija djelomično odnosi se na kombinaciju službenog zrakoplova i 
osobnog vozila ili službenog zrakoplova i komercijalnog leta. Za ostala službena putovanja, 
koja nisu ovdje prikazana, a navedena su pod oznakom C), Vladin zrakoplov nije korišten.


E)  Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom 
putovanju:
Službeni put u Bruxelles, 17.02.2016. - 20.02.2016., 8.082,75 kn 
Službeni put u London, 21.02.2016. - 22.02.2016., 2.147,95 kn 
Službeni put u Berlin, 01.03.2016. - 01.03.2016., 1.073,98 kn 
Službeni put u Bruxelles, 07.03.2016. - 08.03.2016., 2.676,10 kn 
Službeni put u Bruxelles, 17.03.2016. - 18.03.2016., 2.664,65 kn 
Službeni put u Rim, 07.04.2016. - 07.04.2016., 2.129,05 kn 
Službeni put u Munchen, 25.04.2016. - 25.04.2016., 1.061,37 kn 
Službeni put u Pariz, 30.05.2016. - 31.05.2016., 2.648,45 kn 
Službeni put Bruxelles, 28.06.2016. - 29.06.2016., 3.187,45 kn 
Službeni put u Pariz, 04.07.2016. - 04.07.2016., 1.062,97 kn 
Službeni put u Bratislavu, 16.09.2016. - 16.09.2016., 1.515,69 kn 
Službeni put u Beč, 24.09.2016. - 24.09.2016., 1.061,91 kn
Napomena: u stupcu "Iznos putnih troškova po službenom putovanju” uneseni su troškovi 
dnevnica i troškovi avio karata komercijalnim zrakoplovima. Službena putovanja koja nisu 
ovdje prikazana, a navedena su pod oznakom C), su bez putnih troškova u razdjelu Vlade 
Republike Hrvatske, odnosno isti su 0,00 kn.
F)  Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom 
putovanju:
Službeni put u Bruxelles, 17.02.2016. - 20.02.2016., 42.732,40 kn 
Službeni put u London, 21.02.2016. - 22.02.2016., 12.301,24 kn 
Službeni put u Bruxelles, 07.03.2016. - 08.03.2016., 11.725,75 kn 
Službeni put u Bruxelles, 17.03.2016. - 18.03.2016., 13.995,27 kn 
Službeni put u Split, 06.05.2016. - 07.05.2016., 4.257,00 kn 
Službeni put u Pariz, 30.05.2016. - 31.05.2016., 10.543,60 kn 
Službeni put Bruxelles, 28.06.2016. - 29.06.2016., 12.723,48 kn 
Službeni put u Split, 29.06.2016. - 30.06.2016., 4.257,00 kn 
Službeni put u Split, 16.09.2016. - 17.09.2016., 7.076,00 kn
Napomena: Službena putovanja koja nisu ovdje prikazana, a navedena su pod oznakom C), su 
bez troškova smještaja u razdjelu Vlade Republike Hrvatske, odnosno isti su 0,00 kn
G)  Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom 
službenom putovanju:
Službeni put u Pariz, 30.05.2016. -31.05.2016, 2.416,00 kn
Napomena: službena putovanja koja nisu ovdje prikazana, a navedena su pod oznakom C), su 
bez troškova reprezentacije u razdjelu Vlade Republike Hrvatske, odnosno isti su 0,00 kn.
S poštovanjem,
/
službenica za info^iranie Vlade RH
rf""'/
Ida.