Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Putni troškovi za Hasanbegovića, ministra kulture u 13. sazivu Vlade RH za 2016 godinu'.