Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Putni troškovi za Zlatar Violić, ministra kulture u 12. sazivu Vlade RH za 2015 godinu'.