Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Putni troškovi za Šprlje, ministra pravosuđa u 14. sazivu Vlade RH za 2017. godinu'.