Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Bazna stanica ID 1200984 Jarun Vukasova u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d.'.