Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'RjeĊĦenja MZOE o odstrjelu velikog vranca'.