Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Bolovanja saborskih zastupnika'.


REPUBLIKA HRVATSKA
Ured za opće poslove Hrvatskoga
sabora i Vlade Republike Hrvatske
Zagreb, Opatička 8
KLASA: 008-02/18-01/07
URBROJ: 50403-05-18-02
Zagreb, 05.04.2018.
HRVATSKI SABOR
gđa. Vesna Stanković Benak
službenica za informiranje
Predmet: Odgovor na postavljeno pitanje g. Josipa Kličinovića o zastupnicima 9. saziva
Hrvatskoga sabora koji su bili na bolovanju, rodiljnom, roditeljskom
ili posvojiteljskom dopustu
-
dostavlja se
Poštovana,
Temeljem Zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama koji je uputio g. Josipa
Kličinovića o zastupnicima 9. saziva Hrvatskoga sabora koji su bili na bolovanju, rodiljnom,
roditeljskom ili posvojiteljskom dopustu, obavještavamo Vas kako slijedi:
Broj zastupnika kojima je obračunato
Dana
Stanje na dan 30. ožujka
bolovanje/rodiljni dopust u skladu s
.
. .
.
.
.
.
v
2018.
,.
.
.
bolovanja/rodiljnog
godine
dostavljenim IZVjeSC|ma o privremeno;
.
v
.
v
dopusta
nesposobnosti za rad Sluzbi za racunovodstvo
Bolovanje
4
22
Rodiljni dopust
'
1
26
Roditeljski dopust
0
0
Posvojiteljskidopust
0
0
S poštovanjem,