Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Broj zaklanih životinja u Hr'.

Date: Fri, 11 May 2018 22:34:43 +0200
Subject: RE: Broj zaklanih životinja u Hr - Odgovor, daje se
From: "ANITA PETROVIĆ" <[ZPPI #6471 email]>
To: pristupinfo <[e-mail adresa]>

Za: pristupinfo

Poštovani,
zahvaljujem na brzom odgovoru, no interesira me da li je moguće
dobiti popis klaonica po broju zaklanih životinja.

S poštovanjem,

ANITA PETROVIĆ

-----Original Message-----

*P/7486459*

 

KLASA: 008-02/18-01/11

URBROJ: 525-02/1596-18-2

Zagreb, 10. svibnja 2018.

 

Anita Petrović
Putem e-maila: [1][ZPPI #6471 email]

 

+------------------------------------------------------------------------+
|PREDMET: |Zahtjev za pristup informacijama, Anita Petrović |
| | |
| |- Odgovor, daje se |
| | |
| |  |
+------------------------------------------------------------------------+

 

Poštovana gospođo Petrović,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama koji ste
podnijeli
Ministarstvu poljoprivrede tražeći podatke o broju klaonica u
Republici
Hrvatskoj aktivnih u 2017. godini te broju zaklanih životinja po
vrsti, u
nastavku dajemo sljedeći odgovor:

Obavještavamo Vas da su podaci o klaonicama javno dostupni na
mrežnoj
stranici Ministarstva poljoprivrede
[2]http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=2423.

Sukladno članku 23. stavku 1. točka 1. Zakona o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., 85/15.) u prilogu
dopisa
dostavljamo podatke o broju zaklanih životinja po vrstama u 2017.

 

S poštovanjem,

 

Službenica za informiranje

Željana Ivanuš

 

 

 

Prilog: Kao u dopisu

 

 

-------------------------------------------------------------------
U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #6471 email]

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guidance-for-authorities

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------