Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Bespravna gradnja na kčbr.8575/409 KODubrava'.