Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev 'Odgovornost tvrtke Medulinska rivijera d.o.o. za stetu prema Hrvatskom narodnom kazalistu u Osijeku'.


KLASA: 032-06/19-01/0017
URBROJ: 2168/02-01/3-19-2
Medulin, 12.08.2019
MEDULINSKA RIVIJERA d.o.o.
CENTAR 223
52203 MEDULIN
PREDMET:
Informacije o otkazanom koncertu opere Trubadur i daljnjem postupanju
Ustupanje zahtjeva
Poštovani,
Općina Medulin je zaprimila e-mailom zahtjev za pristup informacijama 09. kolovoza 2019. 
godine, koji se odnosi na dostavu informacija vezanih uz gostovanje opere Trubadur HNK iz 
Osijeka.
Temeljem čl. 21. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i  
85/15),  ako  tijelo  javne  vlasti  ne  posjeduje  informaciju,  a  ima  saznanja  o  tijelu  koje  je 
posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, 
ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja.
Organiziranje navedene manifestacije nije u ingerenciji Općine Medulin, već je u ingerenciji 
Medulinske  rivijere  d.o.o.,  čiji  je  osnivač  Općina  Medulin.  Obzirom  na  gore  navedeno,  u 
prilogu Vam prosljeđujemo zahtjev stranke na rješavanje.
S poštovanjem,
          Službenica za informiranje
          Ana Žufić, mag. turism. cult.
          [e-mail adresa] 
          tel. 385-679


Prilog:
  Zahtjev g. Danka Vojnovića od 09. kolovoza 2019. god.
      
DOSTAVITI NA ZNANJE:
  DANKO VOJNOVIĆ
[ZPPI #7058 email]