Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Nacionalni Registar osoba sa šećernom bolešću CroDiab (otvaranje baze podataka)'.