Ovo je HTML verzija priloga uz zahtjev za pristup informacijama 'Registar pružatelja primarne pravne pomoći (otvaranje baze podataka)'.

REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO PRA VOSUĐA 
KLASA:  008-02/15-01171 
URBROJ:  514-01-15-03 
Zagreb,  16. studeni 2015 
LANA PODGORŠEK 
PREDMET:  Lana Podgoršek-registar  pružatelja  primarne  pravne  pomoći 
Poštovana, 
Nastavno  na  Vaš  zahtjev  za  pristup  informacijama  koj im  tražite  u  elektronskom  obliku 
pogodnom  za  ponovnu  uporabu  (otvoreni  oblik  npr.  csv,  xls)  sve  informacije  prepoznate  u 
Registar  pružatelja  primame  pravne  pomoći,  ovim  putem  Vas  obavještavam  da  je  isti 
objavljen 
na 
web 
stranici 
Ministarstva 
pravosuđa 
pod 
poveznicom 
Na  navedenoj  poveznici  nalazi  se  popis 
ovlaštenih  udruga  i  pravnih  klinika  pravnih  fakulteta  u  Republici  Hrvatskoj  koji  prema 
Zakonu  o  besplatnoj  pravnoj  pomoći  pružaju  primarnu  pravnu  pomoć.  Također,  pod 
poveznicom 
.hr/istaknute­
l 6 
objavljen  je  popis  ureda  državne  uprave  u  županijama  i  gradskog ureda  za  opću  upravu grada 
Zagreba koji  također pružaju primarnu pravnu pomoć. 
Ovim  putem  napomInjemo  da  sukladno  članku  27.  stavku  2.  Zakona  o  pravu  na  pristup 
informacijama  (Narodne  novine,  broj  25/13,  85/15)  u  svrhu  ponovne  uporabe  tijela  javne 
vlasti  nemaju  obvezu  informaciju  izraditi,  prilagođavati  ili  izdvajati  dijelove  informacija  ako 
to  zahtijeva  nerazmjeran  uirošak  vremena  ili  sredstava,  niti  se  od  tijela  javne  vlasti  može 
zahtijevati  da  nastavi  ažurirati,  nadograđivati  i  pohranjivati  informacije  u  svrhu  ponovne 
uporabe. 
S  poštovanjem, 
11 11111111 111111111 111111111" IIII