Alfanumerička baza podataka o javnim cestama

Pisani zahtjev podnositelja David Tadis za Hrvatske ceste, Zagreb

Zahtjev je djelomično uspješan.

Od: David Tadis

Za: Hrvatske ceste

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi:

- informacija iz alfanumeričke baze podataka o javnim cestama koja
sadrži opisne, brojčane i tehničke podatke o cestama i objektima na
njima.

Sve podatke koje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama
iz ove baze podataka mozete dostaviti, posaljite elektronskim putem
odgovorom na ovu adresu.

Ljubazno vas molim da potvrdite primitak ovog zahtjeva odmah po
zaprimanju.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Od: Ivana Bassani
Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovani g. Tadis,

Zaprimila sam Vaš zahtjev.

Lijepi pozdrav,

Ivana Bassani
Službenik za informiranje

Vončinina 3, 10000 Zagreb
tel. 01 4722 597, fax. 01 4722 583
e-mail: [Hrvatske ceste e-mail za zahtjeve]
web: www.hrvatske-ceste.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Ivana Bassani
Hrvatske ceste, Zagreb


Attachment Popis i duljine svih cestovnih pravaca javnih cesta u RH NN br 66 2015.xlsx
153K Download View as HTML

Attachment David Tadis 15.5.2016.pdf
505K Download View as HTML


Poštovani g. Tadis,

U privitku je očitovanje Hrvatskih cesta d.o.o. na Vaš zahtjev za pristup informacijama.

Lijepi pozdrav,

Ivana Bassani
Službenik za informiranje

Vončinina 3, 10000 Zagreb
tel. 01 4722 597, fax. 01 4722 583
e-mail: [Hrvatske ceste e-mail za zahtjeve]
web: www.hrvatske-ceste.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: David Tadis

Za: Ivana Bassani

Dostavili ste samo:
- popis cesta
- duljina cesta

Sto je sa ostalim podacima?

Sukladno pravilniku koji navodite ovo su podaci u alfanumerickoj
bazi podataka:

Tabela 1: Pregled obveznih i preporučljivih podataka o javnim
cestama

Podaci o javnim cestama Skupina javne ceste

AC DC ŽC LC
Oznaka ceste O O O O
Oznaka dionice – O O –
Identifikacija početka i završetka dionice – O O –
Duljina dionice – O O –
Tip dionice:
– osnovna dionica, – O O –
– suprotna dionica. – O O –
Linkovi u cestovnom pravcu O O O O
Podređeni linkovi O O O O
Minimalni svijetli profil ceste:
– širina, O O O O
– visina. O O O O
Granice županija O O O O
Granice gradova i općina O O O O
Granice nadležnosti pravne osobe koja upravlja cestom O O O O
Granice nadležnosti izvoditelja redovnog održavanja ceste O O O O
Kolnik O O O O
Stanje kolnika O O O O
Horizontalne krivine O O O O
Uzdužni tijek ceste O O O O
Propusti, prijemosni i drugi objekti čistog pravokutnog raspona
ispod 5,00 m (položaj, tip, dimenzije, materijal) O O O O
Prijemosni objekti, tuneli, galerije i drugi objekti čistog
pravokutnog raspona 5,00 m ili više (tip, položaj, dimenzija,
materijal) O O O O
Potporne konstrukcije (položaj, tip, dimenzija, materijal) O O O O
Prometni trakovi (broj, vrsta, širina) O O O O
Rubne trake O O O O
Bankine (položaj, dimenzija i učvršćenje) O O O O
Odvodnja ceste O O O O
Biciklistička staza (širina, dužina, položaj, učvršćenje) – O O O
Autobusna stajališta i okretišta – O O O
Uslužni objekti (ugibališta, odmorišta, parkirališta, prateći
uslužni objekti) O O O O
Raskrižja u nivo (po vrsti i opremi križanja) – O O O
Raskrižja denivelirana (po vrsti i komunikacijama) O O O O
Željezničko-cestovni prijelazi (u nivou i denivelirani) O O O O
Prometni znakovi, signalizacija i oprema ceste (prometni znakovi,
prometna svjetla i svjetlosne oznake, oznake na kolniku i drugim
površinama, prometna oprema cesta, signalizacija i oprema za
smirivanje prometa) O O O O
Turistička i ostala signalizacija O O O O
Cestovni uređaji i uređeni dijelovi za zaštitu od snježnih nanosa,
buke, učincima zasljepljenja, vjetra, poplava i dr. O O O O
Cestovni uređaji i uređeni dijelovi (telekomunikacijski i
električni uređaji, uređaji za uređivanje i nadzor prometa, uređaji
za daljinsko obavješćivanje, uređaji i objekti za prikupljanje
cestarine, brojila prometa, meteo postaje i dr.) O O O O
Podaci o redovitim i povremenim brojanjima prometa (PGDP, PLDP) O O
P P
Zimska služba (prioritetni zadaci) O O O O
Zaštita javnih cesta (izdane dozvole, posebni uvjeti, suglasnosti,
mišljenja i dr. iz naslova zaštite cesta) O O O O
Povijest održavanja ceste O O O O
Podaci o prometnim nesrećama za TEM ceste O O – –
Pregledna udaljenost P P P P
Usjeci i nasipi P P P P
Cestovni teren P P P P
Pločnici (širina, položaj, učvršćenje) – P P P
Otoci za pješake – P P P
Polje preglednosti (trokut preglednosti) P P P P
Preglednost ceste veća od 450 m izražena u % od dužine odsjeka P P
P P
Prosječna brzina vožnje P P P P
Prostori i objekti za vaganje vozila P P P P
Priključci – P P P
Objekti pratećih djelatnosti P P P P
Komunalna struktura na kolniku i uz kolnik (zemljano, zračno) P P P
P
Obveze i odštete prema susjedima (odvodnjavanje, postavljanje
zaštite ceste i dr.) P P P P
Uređaji za odvodnjavanje (po vrstama uređaja) P P P P

Zelite li reci da su popisi objekata na dionicama, kao i
biciklisticke staze tajna i ne smiju se slati?

Molim vas provjerite ponovno i revidirajte vas odgovor kako biste
dostavili i ostale podatke koji su javan podatak u odgovoru na ovaj
zahtjev.

S poštovanjem,

David Tadis

Spojite s ovim

Od: Ivana Bassani
Hrvatske ceste, Zagreb

Poštovani g. Tadis,

Člankom 15. Pravilnika o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima, Narodne novine br.56/15, regulirano je raspolaganje podacima iz baze podataka o javnim cestama.

Podatke o osima javnih cesta s oznakama istih zasada ne možemo prikazivati na internetskim stranicama Društva jer je u tijeku projekt na poboljšanju geometrije osi javnih cesta, ažuriranju pripadajućeg adresnog sustava te usklađivanju podataka s ostalim pravnim subjektima koji imaju nadležnost nad javnim cestama (Hrvatske autoceste d.o.o. županijske uprave za ceste, koncesionari).

S obzirom na uvjete korištenja podataka iz baze podataka o javnim cestama i objektima na njima, propisane čl. 15. u mogućnosti smo Vam dati informacije poslane e-poštom, dana 18.05.2016.

Lijepi pozdrav,

Ivana Bassani
Službenik za informiranje

Vončinina 3, 10000 Zagreb
tel. 01 4722 597, fax. 01 4722 583
e-mail: [Hrvatske ceste e-mail za zahtjeve]
web: www.hrvatske-ceste.hr

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatske ceste, Zagreb može: