Broj ili postotak prijava građevinskoj inspekciji od strane katastara vezano za prijavu izgrađenog zemljišta

Pisani zahtjev podnositelja Marko Premec za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Marko Premec

Poštovani Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim vas informaciju koliko je predmeta prijavljeno npr u periodu
od 2010 do danas po prijavi izgrađenog zemljišta od strane katastra
građevinskoj inspekciji te koliko ih je riješeno. Po meni dostupnim
informacijama prilikom svake nove izmjere značajan broj građevina
se u katastru evidentira kao izgrađeno zemljište ukoliko se
izmjereno stanje ne podudara s dozvolom, a katastar je u puno
boljem stanju od zemljišnih knjiga te je redovitije ažuriran.
Katastar je zatim po službenoj dužnosti dužan obavijestiti
građevinsku inspekciju i to je najjednostavniji put da se utvrde
nelegalni graditelji.
Ukoliko je broj prijavljenih slučajeva malen znači da katastri kao
tijela državne uprave ne rade svoj posao kako treba, ako je mali
postotak riješenih slučajeva znači da građevinska inspekcija ne
radi svoj posao kako treba.
Ukoliko sam u krivu molim vas očitovanje da li nešto od navedenog
nije točno te budući da je djelatnost građenja regulirana profesija
molim vas da navedete kojim zakonima, pravilnicima i podzakonskim
aktima se regulira navedeno pitanje sa člancima koji se posebno
odnose na gore navedeni postupak tako da odgovor nije preopćenit.

S poštovanjem,

Marko Premec dipl.ing.arh.

Spojite s ovim

Od: Zahtjev za pristup informacijama
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani g. Premec,

U ovom tijelu ne vodi se službena evidencija o zaprimljenim obavijestima
zaprimljenim od ureda za katastar o izgrađenom zemljištu, pa Vam ne možemo odgovoriti na Vaš upit.
Napominjemo da je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN RH 25/13 ,člankom 5.
određeno što je informacija koju posjeduju tijela javne vlasti -
3) »Informacija« je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea,
registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana
(napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Obavijesti Ureda za katastar predstavljaju informaciju o mogućoj bespravnoj gradnji
te se kao takve uvrštavaju u plan rada područnih jedinica.

Srdačan pozdrav,                     

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministry of Construction and Physical Planning
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
web: http://www.mgipu.hr
P  Molimo da prije printanja ove e-pošte razmislite o Vašoj odgovornosti prema okolišu

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Marko Premec

Poštovani Zahtjev za pristup informacijama,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Poštovani,
da li se vodi evidencija, ako ne vodi ministarstvo da li vodi
katastar te tko je nadležan za dostavljanje podataka od strane
katastra građevinskoj inspekciji. Odgovor tipa ne vodi se
evidencija ne smatram zadovoljavajućim jer u principu to nije
odgovor koji sam tražio.

S poštovanjem,

Marko Premec

Spojite s ovim

Od: Zahtjev za pristup informacijama
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani g. Premec,

Dostavljena Vam je informacija koju posjeduje ovo tijelo javne vlasti,
drugih ili drugačijih informacija ovo Ministarstvo ne posjeduje.

Srdačan pozdrav,                     

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ministry of Construction and Physical Planning
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
web: http://www.mgipu.hr
P  Molimo da prije printanja ove e-pošte razmislite o Vašoj odgovornosti prema okolišu

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb može: