Broj pristupa internetskim stranicama tzv. Registra dužnika

Duje Prkut je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

Nastavno na javno dostupne informacije u članku portala Poslovni.hr
(http://www.poslovni.hr/hrvatska/listu-sr...),
podnosim zahtjev za pravom na pristup sljedećim informacijama, te
Vas molim da mi ih dostavite u elektroničkom obliku, u odgovoru na
ovaj mail:

- ukupan broj pristupa stranicama tzv. Registra dužnika za svaku
kalendarsku godinu u periodu 2012.-2016.
- ukupan broj pristupa stranicama tzv. Registra dužnika za svaki
mjesec u 2016. godini

S poštovanjem,

Duje Prkut

Marko Nenadić, Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

Molim Vas da mi dostavite valjani zahtjev sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Na stranicama Ministarstva možete pronaći obrazac.

Lp, Marko Nenadić.

Poslano s mog Samsung uređaja

-------- Izvorna poruka --------
Šalje: Duje Prkut <[ZPPI #3898 email]>
Datum: 03.05.2017. 11:12 (GMT+01:00)
To: Marko Nenadić <[Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb e-mail za zahtjeve]>
Naslov: Broj pristupa internetskim stranicama tzv. Registra dužnika

Za: Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

Nastavno na javno dostupne informacije u članku portala Poslovni.hr
(http://www.poslovni.hr/hrvatska/listu-sr...),
podnosim zahtjev za pravom na pristup sljedećim informacijama, te
Vas molim da mi ih dostavite u elektroničkom obliku, u odgovoru na
ovaj mail:

- ukupan broj pristupa stranicama tzv. Registra dužnika za svaku
kalendarsku godinu u periodu 2012.-2016.
- ukupan broj pristupa stranicama tzv. Registra dužnika za svaki
mjesec u 2016. godini

S poštovanjem,

Duje Prkut

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #3898 email]

Je li [Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Porezna uprava, Ministarstvo financija,
Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

For more detailed guidance on safely disclosing information, read
the latest advice from the Information Commissioner:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen je samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo Vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez citanja, trajno uklonite s racunala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribucija informacija sadržanih u poruci trecim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci ne odražavaju nužno stavove Porezne uprave. Porezna uprava ne prihvaca nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

Za: Marko Nenadić

Poštovani,

U odvojenom mailu sam dostavio svoju kucnu adresu. Ovim putem ističem da zahtjev neću podnijeti putem ispunjavanja obrasca zahtjeva za pravom na pristup informacijama, jer se ne radi o zakonskoj obvezi podnositelja zahtjeva, te zbog toga što se zahtjev upućen elektronskim putem i koji nije upućen na ispunjenom obrascu treba smatrati valjanim u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ovim putem ističem da sam već nekoliko puta putem portala Imamo pravo znati podnio zahtjeve za koje niste tražili ispunjavanje obrasca.

U slučaju šutnje uprave, odnosno nedostavljanja odgovora, bit ću primoran podnijeti žalbu Povjerenici za informiranje.

S poštovanjem,

Duje Prkut

Marko Nenadić, Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovani,

Svaki zahtjev mora sadržavati informacije propisane zakonom. Molim Vas da ubuduće tako i postupite bez obzira na ranije poslane zahtjeve. Hvala i lijep pozdrav.

Marko Nenadić.

Poslano s mog Samsung uređaja

-------- Izvorna poruka --------
Šalje: Duje Prkut <[ZPPI #3898 email]>
Datum: 03.05.2017. 11:33 (GMT+01:00)
To: Marko Nenadić <[Porezna uprava, Ministarstvo financija, Zagreb e-mail za zahtjeve]>
Naslov: RE: Broj pristupa internetskim stranicama tzv. Registra dužnika

Za: Marko Nenadić

Poštovani,

U odvojenom mailu sam dostavio svoju kucnu adresu. Ovim putem
ističem da zahtjev neću podnijeti putem ispunjavanja obrasca
zahtjeva za pravom na pristup informacijama, jer se ne radi o
zakonskoj obvezi podnositelja zahtjeva, te zbog toga što se zahtjev
upućen elektronskim putem i koji nije upućen na ispunjenom obrascu
treba smatrati valjanim u smislu Zakona o pravu na pristup
informacijama.

Ovim putem ističem da sam već nekoliko puta putem portala Imamo
pravo znati podnio zahtjeve za koje niste tražili ispunjavanje
obrasca.

U slučaju šutnje uprave, odnosno nedostavljanja odgovora, bit ću
primoran podnijeti žalbu Povjerenici za informiranje.

S poštovanjem,

Duje Prkut

prikazati citirane dijelove

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tijelo je duzno traziti dopunu podataka koji nedostaju ali ne smije traziti ispunjavanje obrasca:

Citiram ZPPI pročišćeni tekst zakona NN 25/13, 85/15:

Rokovi
Članak 20.
(2) U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Za: Marko Nenadić

Poštovani,
Zahvaljujem na dostavi traženih informacija, koje uključujem u sadržaj ovog odgovara, kako bi informacije bile svima dostupne putem portala Imamo pravo znati.
S poštovanjem,
Duje Prkut

KLASA: UP/I-032-01/17-01/21
UR.BROJ: 513-01-21-00-17-18

Poštovani,

Vezano za Vaš zahtjev o ukupnom broju pristupa stranicama Popis dospjelih i neplaćenih dugova (Liste dužnika) po godinama za razdoblje od 2012.- 2016. godine, te po mjesecima za 2016. godinu, a vezano za objavljeni članak na portalu Poslovni.hr pod naslovom „Listu srama prorijedila slaba 'klikanost' “, sukladno članku 23. stavku 1. točki 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13, 85/15), u nastavku odgovaramo.

Novim Općim poreznim zakonom objavljenim u Narodnim novinama u broju 115/16, koji je u primjeni od 01.01.2017. propisan je datum objave Popisa dospjelih i neplaćenih dugova (dalje u tekstu: Lista dužnika), i to 31. listopada svake godine, dakle jednom godišnje. Temeljem odredbi Općeg poreznog zakona koji je bio u primjeni do 31.12.2016. navedeni popis se objavljivao četiri puta godišnje. Izmjena zakonskih odredbi vezano za dinamiku objave Liste dužnika rezultat je analize broja pregleda internetskog pristupa stranicama Porezne uprave na kojima se objavljuje Lista dužnika, a koja je ukazala na kontinuirano smanjene broja pristupa stranici u odnosu na 2012. godinu kada je lista objavljena prvi puta.

U nastavku dajemo tablični prikaz posjećenosti Internet stranici Porezne uprave „Popis dospjelih i neplaćenih dugova“ za razdoblje od 2012. do 2016. godine te pregled pristupa stranici u 2016. godini po mjesecima:
- 2012. - 1.227.900; 2013. - 783.537; 2014. - 534.760; 2015. - 432.615; 2016. - 424.040.
- 2012: 01 - 38.541; 02 - 36.351; 03 - 32.710; 04 - 32.520; 05 - 30.268; 06 - 24.168; 07 - 28.076; 08 - 34.053; 09 - 34.978; 10 - 40.927; 11 - 49.323; 12 - 47.125

Zaključno, uspoređujući podatke objavljene na Listama dužnika evidentno je da se podaci o broju obveznika i iznosima duga u bitnom ne mijenjaju, a praćenjem pristupa objavljenim podacima zamijećen je značajan pad interesa javnosti za objavu Popisa .

Srdačan pozdrav,
Marko Nenadić
Službenik za informiranje
Porezna uprava - Središnji ured
Ured ravnatelja

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org